Velkommen

 

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab, en kristen holdning til livet, og et ståsted at møde verden fra. Vores kerneaktiviteter er blandt andet friluftsliv, musik og leg.

 

 

 

Sommerlejr på Sletten

Nu er det snart sommerferie. Og hvad er en sommerferie uden sommerlejr?

FDF Taastrup tager i år til FDF Friluftcenter Sletten, hvor vi skal være på lejr med en masse andre kredse fra hele lejren. Det bliver super fedt og spændende, og vi glæder os alle sammen helt vildt meget!

Tjek indbydelsen ud på begivenheden under fanebladet Sæsonplan og skynd dig at tilmelde dig på www.fdftaastrup.nemtilmeld.dk

 

 

Ny i FDF Taastrup?

Vil du gerne prøve at være med til et møde i FDF Taastrup? Så skal du bare møde op torsdage klokken 18:30 i Rønnevangshuset, Lindevangshusene 69. Vi vil rigtig gerne have dig med!

Vi har nogle låne-uniformer til nyankomne, der ikke rigtigt ved, om det er noget endnu. Det er det selvfølgelig, og når man ved det, så kan man læse om kontingent under Kontakt > Kontingent. 

Man har 3 "prøvegange", inden vi gerne ser, at man indmelder sig i kredsen, grundet tilskud fra kommunen osv. 

Vi glæder os til at se dig til vores møder!

Kalender

Ingen begivenheder fundet

Kernen i FDF Taastrup ...

... er fællesskabet, både for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner. Vi tror på potentialet i hvert enkelt menneske og det præger den måde vi er sammen på.

I FDF vil vi gerne inspirere børn til at tænke kreativt og bruge fantasien. Gennem leg, rollespil og opfinderi udfordrer vi os selv og den verden vi lever i. Derudover kan de konkrete aktiviteter variere fra kreds til kreds, men musik, performance og friluftsliv udgør ofte den røde tråd.

I FDF møder børn og unge engagerede voksne, der har en holdning til livet. FDF bygger på et kristent livssyn og vi forsøger at formidle de kristne fortællinger og værdier på en måde, der er relevant for moderne børn, unge og voksne. Det er værdier som for eksempel tolerance, tilgivelse og næstekærlighed.

Det er dog ikke et krav, at man tror på Gud, for at gå til FDF. Det er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl.

På længere sigt er FDF et godt afsæt for personlig udvikling. Vi oplever at mange FDFere har fået stærke sociale kompetencer i FDF, har lært at tænke ud af boksen og har sans for at vælge til og fra overfor de vigtige ting i livet.

Det mener vi, er en god ballast at have med sig i voksenlivet.

 

Bliv leder

Lederne i FDF er de vigtigste personer for børnene og er afgørende for, at børnene får en god oplevelse i FDF. Men det er ikke kun børnene, der får noget ud af, at du er frivillig leder. Som leder får du selv mange gode oplevelser, et tæt fællesskab, praktiske ledelseserfaringer og mulighed for en bred lederuddannelse. 

Det viser sig i praksis både at pynte på ethvert CV og give erfaringer, der kan udnyttes i mange jobs i erhvervslivet.

FDF tilbyder dig hele tiden uddannelse til at blive bedre som leder. Det gælder både de bløde værdier omkring pædagogik og holdninger og de mere konkrete som aktiviteter til møder og lejre. Uddannelsen er i høj grad praktisk orienteret, og den vigtigste uddannelse er da også den, der finder sted i dagligdagen i kredsen; sammen med børnene og de andre ledere.

Har du lyst til at blive leder hos os, så send en mail til fdftaastrup@gmail.com.