Opdateret d. 27/11/2020

Coronarestriktionerne

Ovenpå den seneste udvikling af covid-19-tilfælde i Høje Taastrup Kommune og Storkøbenhavn, har vi skrevet sammen i lederflokken i forhold til at dele vores bekymringer.
Selvom de nye restriktioner ikke rammer vores FDF-kreds direkte, er det essentielt for vores afvikling af de gode, ugentlige FDF-møder, at I tager de nødvendige forholdsregler for, at vi ikke spreder smitten. Derfor opfordres i til
  • at holde jeres børn hjemme, hvis de udviser tegn på symptomer.
  • at kontakte os hvis I selv eller jeres børn er testet positiv for Covid-19.

FDF-møderne

Alle retningslinjer kan læses på fdf.dk og følgende punkter gælder for os som FDF-kreds:

Der kan afvikles normale tilbagevendende foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år uden overnatning (fx almindelig klasse FDF-møder, Familie-FDF mm.) for op til 50 personer. Blandt de 50 må der være det antal voksne ledere, der skønnes nødvendigt for aktivitetens gennemførsel.

  • Bemærk at grupper af 50 ikke må opholde sig på samme sted. Man kan godt være flere grupper á maksimalt 50 personer på samme facilitet (Fx kirken, kredshus, parken). Der skal sikres tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke på noget tidspunkt udgør én samlet gruppe. Grupperne skal holdes indbyrdes adskilt, og lederne skal følge samme gruppe. Ved idendørs aktivitet skal arealkrav også overholdes. Er der flere grupper á 50, så er anbefalingen at bruge forskellige lokaler/steder, og lave forskudte ankomst/afslutningstider.
  • Retningslinjerne om fritidsaktiviteter (tidligere kaldet sommeraktiviteter) er suspenderet. Dette betyder bl.a. at man ikke længere må gennemføre foreningsaktiviteter med indendørs overnatning. Det er fortsat muligt at gennemføre aktiviteter med overnatning i telt og shelter – I så fald skal det generelle forsamlingsforbud (p.t. 10 pers.) overholdes, idet FDFs dispensation ikke omfatter aktiviteter med overnatning.

Kredsen skal holde årsmøde i 2020! Der kan afvikles årsmøder, generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder med op til 500 deltagere.

  • Årsmødet er afgørende for kredsens demokratiske og økonomiske fundament. Derfor skal alle kredse holde årsmøde hvert år, og det kan derfor ikke udskydes til året efter - heller ikke i år, hvor skiftende coronaretningslinjer og forsamlingsforbuddet gør planlægningen af et årsmøde svært.
  • Årsmøder/generalforsamlinger skal, som det ser ud nu, følge betingelser, der opstilles i bekendtgørelsen om forsamlingsforbuddet § 3, nr. 5 om stillesiddende arrangementer. Af bekendtgørelsen fremgår det at: ”Deltagere skal i al væsentlighed sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende.” Også her gælder der et maksimum på 500 personer til stede samtidig. Lokalets gulvareal sætter dog også rammer, da der skal være minimum 2 m2 pr. person.