FDF Thyholm

Corona info

Kære medlemmer og forældre til medlemmer i FDF Thyholm.

Fredag d. 23. oktober ændrede myndighederne retningslinjerne for foreningslivet. Vigtigheden af at holde foreningslivet åbent blev endnu en gang understreget af myndighederne, alt imens vi blev præsenteret for et nyt sæt retningslinjer, som gælder fra d. 26. oktober til og med d. 2. januar 2021. Vi glæder os over, at vi fortsat kan mødes hver uge til fællesskab, leg og gode oplevelser. Dog skal vi naturligvis overholde de nye retningslinjer. Disse handler primært om, hvor mange vi må være sammen.

Foreningslivet er undtaget det generelle forsamlingsforbud, som fra d. 26/10 - 23/11 er på 10 personer. I foreninger må vi således mødes maksimalt 50 personer til aktiviteter for børn og unge op til 21 år. Vi vil altså maksimalt være 50 personer (inkl. alle, også ledere) i og omkring kredslokalerne på samme tid. Dette kan medføre ændringer i mødetid og sted for nogle hold. I så fald vil lederne for de enkelte hold informere jer om dette.

Med de nye retningslinjer kan vi desværre ikke afholde arrangementer med overnatning frem til t.o.m. d. 2. januar 2021.

Vi vil fortsat have fokus på god hygiejne, rigeligt med afstand og fortrinsvis udendørs aktiviteter, så vi alle kan deltage i FDF på sikker vis.

Julekalendere

Nu er det blevet den tid på året igen, hvor vores FDF’ere kommer rundt i byen og sælger Y’s Men’s julekalendere, og det glæder vi os meget til - men i år har vi en ekstra overraskelse:

JA-TAK TILBUD!

Vil man købe én eller flere julekalendere, og dermed støtte både FDF Thyholm og de organisationer som Y’s Men’s samarbejder med, så kan man gøre det ved at kommenter vores opslag på Facebook med følgende:

”JA TAK, navn, antal julekalendere, adresse” (vil man ikke dele sin adresse i kommentarfeltet, skriver man blot en privat besked til os)

Betal herefter 40 kr. pr. julekalender til vores MobilePay: 51644 (HUSK: at skrive ”JA TAK, navn, antal julekalendere” i kommentaren til betalingen!)

Og så vil julekalenderne blive leveret direkte til jer, klar til december måned.

(BEMÆRK: Vi levere kun til adresser på Thyholm og Jegindø)

Årsmøde 2020

Alle FDF-kredse skal hvert år holde et årsmøde. Et demokratisk forum, hvor kredsens medlemmer mødes og taler om kredsens liv og vælger et flertal til kredsbestyrelsen. Kredsbestyrelsen er kredsens øverste organ. På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til kredsbestyrelsen. Medlemmer under 15 år skal dog lade sig repræsentere af en af deres forældre.

FDF Thyholm afholder årsmøde i Kredshuset onsdag d. 25. november kl. 19.00.

Der er én stemmeberettiget pr. barn og årskontingentet skal være betalt for at opnå stemmeret. Forældrerepræsentanterne Nadia Hvirgeltoft og Pernille Steen er på valg. Begge modtager genvalg.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Orientering om bestyrelsens arbejde
  3. Orientering om kredsens arbejde
  4. Orientering om regnskab 2019 og budget 2020
  5. Valg til kredsbestyrelsen
  6. Valg af ekstern revisor
  7. Eventuelt

Pga. restriktioner omkring Corona bliver der ikke serveret noget i forbindelse med mødet og alle skal sidde på de opstillede stole i salen under mødet. Der skal bæres mundbind når man rejser sig - altså ved ankomst til og afgang fra mødet.

Mødetider for holdene

Puslinge Tirsdag 17.30 - 19.00
Tumlinge Tirsdag 17.30 - 19.00
Pilte

Tirsdag

18.30 - 20.00

Væbnere

Væbnerelver

1. Væbner

2. Væbner

Seniorvæbnere

Torsdag

Mandag

Torsdag

Torsdag

19.00 - 21.00

19.00 - 20.30

19.00 - 21.00

19.00 - 21.00

Seniorer Den sidste torsdag i hver måned 20.30 - 22.00

Adresse

Kredshuset

Østergade 32

7790 Thyholm

Støt dem, der støtter os.

Klik og se mere her