Kredsledelse

Lisbeth Enninful

Kredsleder

Tlf. 50 57 29 25
Email: lt.enninful@gmail.com

Carsten Elkjær

Kredsleder

Puslinge- og tumlingeledere

Kasper Ravn Fredensborg

Puslinge- og tumlingeleder

Tommy Skou Bjerre

Puslinge- og tumlingeleder

Tlf. 20 87 00 81

Ole Nymark Møller

Puslinge- og tumlingeleder

Peter Buchhave

Puslinge- og tumlingeleder

Emil

Lederassistent hos puslinge og tumlinge

Andreas

Lederassistent hos puslinge og tumlinge

Pilteledere

Lisbeth Enninful

Kredsleder og pilteleder

Tlf. 50 57 29 25
Email: lt.enninful@gmail.com

Rune K. Jensen

Pilteleder

Væbner-, seniorvæbner- og seniorledere

Karsten Jørgensen

Væbner-, seniorvæbner- og seniorleder

Tlf. 30 61 86 88

Johanne Ellgaard

Væbner-, seniorvæbner- og seniorleder

Veronica Kristensen

Væbner-, seniorvæbner- og seniorleder

Camilla Sjøgaard

Væbner-, seniorvæbner- og seniorleder

Sebastian Lund Hansen

Væbner-, seniorvæbner- og seniorleder

Øvrige kontaktpersoner

Anni Jensen

Bestyrelsesformand

Jens Fjordside

Formand for støtteforeningen

Anna Grethe Andersen

Kasserer

Per Gade

Formand for Kredshuset