Sociale medier

 • Ledere og medlemmer må i Tjørring FDF som udgansgpunkt ikke være venner på sociale medier. Dog er lederassistenter over 15 år undtaget.
 • Er en leder ven med en lederassistent over 15 år, så skal man være FDF‐leder også uden for FDF‐aktiviteter. Det forventes derfor også gennem de sociale medier at leve op til FDFs værdigrundlag og samværsregler.

Drenge og piger sover hver for sig

 • I forbindelse med Tjørring FDF´s arrangementer sover drenge og piger som udgangspunkt hver for sig. Lederen skal informere forældre, hvis det ikke kan lade sig gøre.
 • Ledere kan i forbindelse med lejre sove sammen med en gruppe af deltagere af samme køn, hvis dette vurderes nødvendigt af hensyn til tryghedsfølelse eller på grund af pladsforhold.

Der er adskilte toilet- og badeforhold for drenge og piger

 • I forbindelse med primitive lejre kan piger og drenge benytte samme toilet- og badefaciliteter, dog ikke samtidig. Som oftest vil der dog være adskilte toilet- og badefaciliteter.
 • I forbindelse med tur til svømmehal og lignende bader ledere aldrig sammen med deltagere af modsatte køn, og det tilstræbes, at der altid er to ledere til stede.

Vi bruger et ordentligt og respektfuldt sprog

 • Til alle Tjørring FDF-arrangementer opfordres alle til at bruge et ordentlig, sobert og respektfuldt sprog. Sagt på en anden måde betyder det, at omgangstonen hverken må virke stødende, nedsættende eller krænkende, og altså ikke indeholde sjofle tilråb og ditto kommentarer
 • Alle skal være opmærksomme på, at ens bemærkninger kan blive modtaget anderledes, end de var tiltænkt. Hvis en bemærkning virker upassende på andre ledere, forældre eller medlemmer, bør det påpeges.

Det skal efterstræbes, at der både er mandlige og kvindelige ledere

 • I FDF-klasserne tilstræbes det, at der er både mandlige og kvindelige ledere.
 • På FDF-lejre og ture tilstræbes det, at der er både mandlige og kvindelige ledere. Hvis dette ikke er muligt, informeres forældrene.
 • Det skal dog understreges, at mangel på det ene eller andet køn aldrig må komme til at stå i vejen for, at en lejr eller et arrangement gennemføres.

Kæresteri mellem ledere og medlemmer er ikke tilladt

 • En leder må ikke være i et forhold til et medlem i kredsen.
 • Medlemmer over 15 men under 18 må ikke i forbindelse med Tjørring FDFs arrangementer have en intim relation.
 • I forbindelse med dette gælder desuden de almindelige regler på området.

Alle ledere er tjekket i det centrale kriminalregister

 • Alle ledere og lederassistenter over 15 år er blevet tjekket for pædofile domme i Det Centrale Kriminalregister. Ansvaret ligger hos kredslederen.

Nydelsesmidler og euforiserende stoffer

 • Al brug af euforiserende stoffer er forbudt
 • Til Tjørring FDF-arrangementer, som møder, lejre og ture er der ingen alkohol, dette kan dog nydes til bestyrelsens og støtteforeningens arrangementer, da børnene der som udgangspunkt er tilstede med forældre.
 • Der skal ikke være rygning i interaktion med børn.