Datapolitik for FDF Tranbjerg, Gældende fra 2018

Dataansvarlig

FDF Tranbjerg, CVR: 3332 2135

Registrerings adresse: Jegstrupvænget 529, 8310 Tranbjerg J

Kontaktperson: Formanden, som angivet på kredsens forside / kontaktinformation.

Procesbeskrivelser

Administration - Bogføring

Formålet er at kunne imødekomme og påvise overholdelse af bogføringsloven, og det vurderes derfor, at behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, jf. artikel 6, stk. 1, litra c).

Aktiviteten indebærer behandling af artikel 6-oplysninger, herunder kontaktoplysninger, CPR-nummer og bankoplysninger om medlemmer og ledere. Oplysningerne er indsamlet fra både de registrerede og andre.

Oplysningerne slettes 5 år efter endt regnskabsår.

EKSTERN DATABEHANDLER: Ingen ekstern bistand

Kontingentopkrævning

Formålet er at kunne imødekomme og påvise overholdelse af bogføringsloven, og det vurderes derfor, at behandlingen er nødvendig for, at overholde en retlig forpligtelse, jf. artikel 6, stk. 1, litra c).

Aktiviteten indebærer behandling af artikel 6-oplysninger, herunder kontaktoplysninger om medlemmer og ledere.

Oplysningerne er indsamlet fra de registrerede.

Oplysningerne slettes 5 år efter endt regnskabsår.

EKSTERN DATABEHANDLER: Ingen ekstern bistand

VIDEREGIVELSE: Oplysningerne videregives hvert år til Aarhus kommune som en del af folkeoplysningsloven og søgning af tilskud.

EKSTERN DATABEHANDLER: Aktiviteten håndteres med ekstern bistand. Der er indgået datahandleraftaler med de eksterne parter Dropbox.

Revision

Formålet er at kunne imødekomme og påvise overholdelse af selskabsloven., og det vurderes derfor, at behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, jf. artikel 6, stk. 1, litra c).

Aktiviteten indebærer behandling af artikel 6-oplysninger, herunder bankoplysninger og kontaktoplysninger på samarbejdsparterne, kreditorer, debitorer, leverandører, kunder, medlemmer og ledere.

Oplysningerne er indsamlet fra de registrerede.

Oplysningerne slettes 5 år efter gennemført revision.

Videregivelse: Oplysningerne videregives til revisorer, Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF samt Aarhus kommune.

Medarbejdere

Registrering af ledere og indhentelse af børneattest

Formålet er at kunne komme i kontakt med ledere i kredsen samt sikre indhentelse af børneattest. Kredsen har i henhold til den danske lovgivning samt FDFs vedtægter pligt til at indhente børneattester for alle ledere, der har direkte kontakt til børn under 15 år, og det vurderes derfor, at de registrerede har givet udtrykkeligt samtykke til behandlingen, jf. artikel 9, stk. 2, litra a).

Aktiviteten indebærer behandling af artikel 6-oplysninger, herunder kontaktoplysninger, andre oplysninger og CPR-nummer om ledere. Oplysningerne er indsamlet fra de registrerede.

Oplysningerne er indsamlet fra de registrerede.

Aktiviteten indebærer behandling af artikel 10-oplysninger, herunder børneattester om ledere.

Oplysningerne er indsamlet fra de registrerede og andre end de registrerede.

Oplysningerne slettes 3 år efter kalenderåret for udmeldelse, og opdateres hvert 3. år i forbindelse med indhentelse af børneattester.

EKSTERN DATABEHANDLER: Aktiviteten håndteres med ekstern bistand. Der er indgået datahandleraftaler med den eksterne part Dropbox.

Aktiviteten indebærer behandling af artikel 6-oplysninger, herunder fremmøderegistrering og kontaktoplysninger på medlemmer og ledere.

Oplysningerne er indsamlet fra de registrerede og andre.

Oplysningerne slettes 5 år efter gennemført revision.

VIDEREGIVELSE: Oplysningerne videregives til Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF og Aarhus kommune.

EKSTERN DATABEHANDLER: Der er indgået en aftale om et fælles dataansvar med den eksterne part Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF (Carla).

Tilmeldinger til ture og aktiviteter

Formålet er modtage betaling og registrere tilmelding til ture og aktiviteter, og det vurderes derfor, at behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f) samt artikel 9, stk. 2, litra a).

Aktiviteten indebærer behandling af artikel 6-oplysninger, herunder kontaktoplysninger om medlemmer.

Oplysningerne er indsamlet fra de registrerede.

Aktiviteten indebærer behandling af artikel 9-oplysninger, herunder helbredsoplysninger om medlemmer – oplysninger om astma, allergi og andre helbredsmæssige forhold, der kan have betydning for aktiviteten.

Oplysningerne er indsamlet fra de registrerede.

Oplysningerne slettes 5 år efter aktiviteten af hensyn til bogføringsloven.

Oplysninger under artikel 9, særligt følsomme oplysninger, slettes umiddelbart efter aktivitetens gennemførelse.

EKSTERN DATABEHANDLER: Aktiviteten håndteres med ekstern bistand. Der er indgået datahandleraftaler med den eksterne part Flexminds.

Klasselister og fremmøderegistrering

Formålet er at kunne ringe til forældre og børn i forbindelse med arbejdet i FDF samt registrere medlemsfremmøde, og det vurderes derfor, at behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f).

Aktiviteten indebærer behandling af artikel 6-oplysninger, herunder kontaktoplysninger, familiære relationer og andre oplysninger om medlemmer.

Oplysningerne er indsamlet fra de registrerede.

Oplysningerne slettes når medlemmet melder sig ud eller i forbindelse med oprykning hvert år.

EKSTERN DATABEHANDLER: Ingen ekstern bistand.

PR - Drift af hjemmeside

Formålet er at kunne markedsføre kredsen og informere om nyheder og arrangementer til de registrerede, der besøger hjemmesiden, og det vurderes derfor, at den registrerede har givet sit samtykke til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a).

Aktiviteten indebærer behandling af artikel 6-oplysninger, herunder browseroplysninger, IP-adresse om medlemmer.

Oplysningerne er indsamlet fra både de registrerede og andre.

Oplysningerne slettes ved virksomhedens ophør.

EKSTERN DATABEHANDLER: Aktiviteten håndteres med ekstern bistand. Der er indgået datahandleraftaler med den eksterne part Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund.

Håndtering af sociale medier

Formålet er at kunne markedsføre kredsen og informere om nyheder og arrangementer til de registrerede på de sociale medier, og det vurderes derfor, at behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, jf. artikel 6, stk. 1, litra b).

Aktiviteten indebærer behandling af artikel 6-oplysninger, herunder IP-adresse, browseroplysninger, kontaktoplysninger om, respondenter, ansatte, kunder, eksterne parter generelt.

Oplysningerne er indsamlet fra både de registrerede og andre.

Oplysningerne slettes 3 måneder efter endt databehandling.

VIDEREANVENDELSE: Aktiviteten omfatter videreanvendelse af artikel 6-oplysninger, herunder IP-adresse, browseroplysninger, kontaktoplysninger om, respondenter, eksterne parter generelt, ansatte, kunder. Formålet med videreanvendelsen er optimering af SoMe., og det vurderes, at behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f).