Uddannelse for kredsledere

Kredslederen er nøglepersonen i et godt kredsliv og skal kunne jonglere med mange bolde.

Derfor giver det rigtig god mening at give kredslederen mulighed for at dygtiggøre sig.

Kredslederuddannelsen er en to-delt uddannelse, som tager udgangspunkt i kredslederrollens tre temaer: 


Ledernes leder  |  Administrativ leder  |  FDF-kredslederen 

Den første del er en kredsledersamtale, som afholdes sammen med en for- bundssekretær. Herefter tilbyder landsforbundet og landsdele en række kredslederudviklingsmoduler og kurser for både nye og erfarne kredsle- dere med det formål at give inspiration og værktøjer til kredslederjobbet.

Kredslederuddannelsens formål er at

  • skabe et solidt fundament for dit kredslederarbejde
  • inspirere til at være ledernes leder og skabe fællesskab • lære at skabe overblik
  • give konkrete værktøjer til kredslederjobbet
  • sætte dine egne erfaringer i spil
  • skabe netværk til andre kredsleder
  • tænke FDFs Formål, Værdigrundlag og Ambition ind i kredsens hverdag

Du kan starte din kredslederuddannelse ved at kontakte din forbundssekretær. Her på siden vil du senere kunne læse mere om kredslederuddannelsen og se, hvor der afholdes kredslederudviklingsmoduler. Både de mod uler der udbydes af de lokale lederskoler, de moduler der er en del af forbundets kurser, samt de enkeltstående uddannelsesaftener der arrangeres lokalt.

Overblik over kredslederuddannelse


De 9 grundlæggende udviklingsmoduler