Aktuelle kredslederkurser

Efterår 2022

Opdateret juni 2022

Kredslederuddannelse for alle

For alle kredsledere gælder det at man kan deltage i kredslederuddannelsen på Sletten. Du kan vælge mellem to moduler pr. gang. Læs mere her og tilmelde dig her

D. 24. september: 

Modul 1: "Dit personlige lederskab"

Modul 2: "Fra formål, ambition, værdier og pædagogik til kredshverdag"

 

D. 5. november:

Modul 1: "Ledelse af frivillige"

Modul 2: Kredsudvikling"

 

Kredslederuddannelse i landsdelene 

(Man kan altid kontakte landsdelene, hvis man ønsker at deltage i hinandens kredslederuddannelse. Find oplysninger her

Landsdel 1

D. 6. oktober, hvor der afholdes LUA med med to kredsledermoduler. Et om "Relationer - nærvær og fælleskab i kredsen" og et om "projektledelse i kredsen".

Læs mere og tilmeld dig HER

 

Landsdel 2

D. 19. september. 

Læs mere HER

 

Landsdel 3

D. 28. september, hvor der er Lederskoleaften, og et kredsledermodul om "kredsudvikling". 

Læs mere og tilmeld dig HER

 

Landsdel 4

Er en del af den fælles kredslederuddannelse på Sletten - se øverst. 

 

Landsdel 5 

D. 11. Jan på Kongeådalens Efterskole - Der vil tilgå mere viden efter sommerferien. 

Der tilbydes også kredslederuddannelse på netværksmøder

 

Landsdel 6

Er en del af den fælles kredslederuddannelse på Sletten - se øverst. 

 

Landsdel 7 

D. 15. september: Fortællingen

D. 6. oktober: Rekruttering - Vidensoplæg

D. 7. december: Rekruttering - Praksis-workshop

- Læs mere her

 

Landsdel 8 

D. 22. september: Fortællingen

D. 13. oktober: Rekruttering - Vidensoplæg

D. 14. december: Rekruttering - Praksis-workshop

- Læs mere her