Moduler

Der er inspiration for enhver smag - hvad vil du have med hjem?

Man kan deltage på op til 3 moduler i løbet af kurset. Nogle moduler afholdes flere gange, og enkelte varer mere end én periode. Se det hele her:

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Fra lokalavisen til Jyllandsposten – skab synlighed via pressen

Kickstart kirke- og kredssamarbejdet

Kassererkursus

Ny leder i FDF

Naturtur

BÅL!

Netværk din kreds

At tackle børn i socialt udsatte livspositioner

Kom i gang med kredsens nye hjemmeside

Mødeideer fra Georg Gearløs

Hvordan skaber jeg bedre relationer mellem børn og unge?

Escapegames

Kano 1*

Kano 2*

Førstehjælp**

Ung 3**

Andagtsinspiration til klassemødet

FDFs udviklingsmål

Kredsens samarbejde med høj- og efterskolerne

Kom i gang med kredsens nye hjemmeside

Hvordan bruger vi FDF-pædagogikken i praksis

Eventmager i landsdel, netværk og kreds

Familiearbejdet i FDF

Få de unge med i kredsarbejdet

Kreadimsogdut

Escapegames

Mødeideer fra Georg Gearløs

Førstehjælpsrepetition

Kano 1*

Kano 2*

Førstehjælp**

Ung 3**

Andagtsinspiration til klassemødet

Fastholdelse

FDFs Udviklingsmål

Escapegames

Teaterværkstedet

Teknologi til børnemødet

We are europe

Førstehjælp**

Ung 3**

*Dette modul varer 2 perioder

**Dette modul varer 3 perioder


Inspiration til klassemøderne

Mødeideer fra Georg Gearløs

Teknologi, ideer, konkrete mødeaktviteter: Nye ideer til hvad man kan med teknologi, og hvad der skal til for at tænke nyt.

Instruktør: Daniel Graungaard

BÅL!

BÅL, BÅL, BÅL: Kan du tænde et bål? Ved du hvad du skal bruge det til? Hvor mange forskellige bål kan du lave? På BÅL! er ildens magi i spil.

Instruktører: Troels Gylling, Bjarne Holm Lorentzen og Per Hedegaard

Naturtur

Kom med ud i naturen og få øje på det, du ellers ikke lægger mærke til. Få inspiration til hvordan du kan åbne naturen op for børnene i kredsen.

Instruktør: Sissel

Teaterværkstedet

Få værktøjer til hvordan man kan bruge teater i mødet med børn og unge. Du får kendskab til hvordan man, igennem drama, æstetiske elementer og leg, kan undervise og underholde inden for et tema/emne. Desuden skal vi snakke om, hvordan performance kan være et vigtigt element i FDF-mødet.

Instruktør: Morten Stenberg Overgaard

Andagtsinspiration til klassemødet

Deltagerne på dette modul får en lettere tilgang til at afholde en andagt og redskaber til at tænke ud af boksen ift. at afholde en andagt.

Instruktør: Anna Korsgaard Berg

Teknologi til børnemødet

Teknologi, Nytænkning, kreativitet: Som deltager får man nye ideer til, hvordan man kan bruge teknologi på klassemødet + en opskrift på gode hoppebolde.

Instruktør: Emil Ardal

Escapegames

Kan du slippe ud af det lukkede rum? Finde vej gennem labyrinten? På dette modul skal du opleve escapegames og få inspiration til, hvordan du kan tage ideerne med hjem til kredsen.

Kreadimsogdut

Gør krea-aktiviteterne sjove, relevante og nye. Vi dimser og dutter og det bliver hyggeligt!

Instruktør: Ida Marie Petersen

 

At være leder i FDF

Fastholdelse

Center for Ungdomsstudier har netop færdiggjort en rapport om fastholdelse i FDF. På dette modul kan du dykke ned i konklusionerne og blive klogere på ting som:  De tjekkede ledere, balancen mellem frirum og aktiviteter og de kritiske overgange. Alt det for at give et bud på hvordan det helt store spørgsmål skal besvares: Hvordan kan vi fastholde vores medlemmer?

Instruktør: Jeppe Strauss 

Familiearbejdet i FDF

Hvordan bliver I endnu bedre til familiearbejdet? Eller hvordan får I det igang?Deltagerne vil få inspiration til både at udvikle familearbejdet i deres kreds samt starte nyt op hvis det ikke allerede er i gang. Forbundssekretæren Jeppe deler ud af alle de gode erfaringer.

Instruktør: Jeppe Strauss 

Ny leder i FDF

Hvis du aldrig har hørt om Holger og sunget fra March og Lejr, er dette modulet for dig. Bliv introduceret for alle traditionerne, de særlige ord og alt det, som FDF står for. 

Tackle børn i socialt udsatte livspositioner

FDFs socialudvalg giver tips og tricks til hvordan du som leder bliver bedre til at tackle de børn og unge, der har det særligt svært. Du bliver præsenteret for FORM-modellen, der er et konkret værktøj til brug i kredsen.

Instruktør: Johanne Lindegaard

Hvordan skaber jeg bedre relationer mellem børn og unge?

At kredsen har et godt fællesskab er helt centralt for at børnemøderne fungerer. Modulet giver dig indblik i forskellige tilgange til børn og unge og der er plads til erfaringsudveksling. 

Instruktør: Henrik Thoftgaard

FDF-pædagogikken i praksis

En tænketank har i løbet af det seneste år sat ord på, hvad der er særligt kendetegnende for pædagogikken i FDF. På dette modul er der fokus på at gøre pædagogikken til handlinger. Hvad gør jeg en tirsdag aften for at bringe formålet til live? Og hvilken rolle har jeg som leder? 

Instruktør: Henrik Thoftgaard

Eventmager i landsdel, netværk og kreds

Deltagerne får nogle konkrete værktøjer til alle dele af processen i et projekt uanset, om de har noget med hjemmefra eller ej.

Instruktør: Thomas Hundebøll

Ung Leder 3

Synes du det kan virke uoverskueligt både at planlægge og udfører alle dine nye opgaver som ny leder i kredsen? Er du usikker på hvordan man håndtere et barn, der føler sig udenfor eller et barn konstant tester dine grænser? Og har du svært ved at opfinde vildere møder end snobrød og stratego? Så er det her Lederkusus’ Ung 3 kan hjælpe lige netop dig! 
Sammen vil vi diskutere, lege og prøve kræfter med (næsten) alt hvad en leder kan komme ud for i sit daglige FDF-arbejde. På Lederkursus vil vi arbejde med dine forestillinger om den gode leder samt de erfaringer du allerede har gjort dig hjemme i kredsen. Sammen skal vi udfordre og udforske hvad det vil sige, at være leder i et legende og udviklede fællesskab. Kom derfor med på Lederkursus’ Ung 3, så vi sammen kan tage de første FDF-skridt mod at blive den bedste leder-udgave af os selv.

Instruktører: Christian Kallehauge og Nicolai Pelzer

FDF i verden omkring os

FDF's udviklingsmål

Hovedbestyrelsen tager dig på dette modul med ind i debattens verden, når FDF's udviklingsmål skal ses efter i sømmene.

Instruktører: Hovedbestyrelsen

Kickstart kirke- og kredssamarbejdet

Redskaber og inspiration til at kickstarte og opretholde et samarbejde mellem kirken og kredsen gennem legende og inddragende arbejdsprocesser.

Instruktør: Kathrine Fischer

#weareeurope

Knowledge of the migration campaign #WeAreEurope, that can inspire activities at home in the circle. More info: https://www.eyce.org/campaign/

Modulet foregår på engelsk.

Instruktør: Kathrine Fischer og gæst

Netværk din kreds

Hvordan ser kredsens netværk ud? Det store netværk  - dem I kender og er i kontakt med. Hvem har I forbindelse til i lokalområdet? Hvor kan I bringe det I er gode til i spil og hvad kan jeres netværk hjælpe jer med?

På modulet kortlægger vi dit (og kredsens) netværk. Vi ser på, hvordan I kan placere jer strategisk. Modulet er krydret med praktisk øvelser.

Medbring: computer og en god idé, som I gerne vil realisere i kredsen

Instruktør: Anette Schjødt Thorsen

Kredsens samarbejde med høj- og efterskoler

Kender du forstanderen på din lokale FDF-efterskole? Ved du, hvad I kan bruge hinanden til? Rolf fra Hardsyssel Efterskole vil på dette modul bryde med de klassiske samtale-rammer, så I sammen kan sætte handling bag ordene.

Instruktør: Rolf Sanderhoff

Kredsleder og bestyrelse

Fra Lokalavisen til Jyllandsposten - skab synlighed via pressen

Når du går ud af døren vil du have skitsen til en pressemeddelelse under armen. Du vil samtidig være blevet klogere på, hvordan du kontakter pressen, skriver en god pressemeddelelse og når forskellige typer af medier.

Instruktør: Signe Trier

Få de unge med i kredsarbejdet

UNG LEDER 1 OG 2 – HVORFOR OG HVORDAN? SPARRING, IDEUDVEKSLING OG BRAINSTORMING Gruppen henvender sig til alle kredsledere og ledere, der har med seniorerne og uddannelse at gøre i kredsen. Vi skal brainstorme, sparre og forsøge at gøre lederuddannelsen af UNG Leder 1 og 2 anvendelig hjemme i vores egen kreds. Vi vil blandt andet komme ind på den gode samtale, og hvordan griber man samtalen an. Som deltager får du: - Nye ideer til, hvordan man kan udvikle og afholde UNG Leder 1 og 2 hjemme i kredsen. - En idebank til, hvordan man griber lederuddannelsen an i sin egen kreds

Instruktør: Thomas Mouridsen

Kom igang med kredsens nye hjemmeside

Trænger kredsen til en ny, tidssvarende og imødekommende hjemmeside, som er nem at gå til? Gruppen her giver dig en grundig introduktion til FDFs nye hjemmesidesystem til kredse, inden det gamle system lukker i sommeren 2018. Få hjælp til at sætte dine billeder, videoer og tekster op på en indbydende måde, lær at oprette sæsonplaner og lave billedgallerier. Gruppen er for dig, der gerne vil i gang med kredsens nye hjemmeside, men som ikke ved hvordan. Det kræver ingen særlige tekniske forudsætninger at være med, men det er nødvendigt at medbringe egen computer, så I kan arbejde med jeres hjemmeside undervejs. Det er desuden en god idé på forhånd at have fundet nogle gode billeder fra kredsarrangementer, af kredsens ledere samt af jeres kredshus.

Instruktør: Mia Fanefjord

Særligt for kasserer

En særlig post i bestyrelsen er kassererposten.
Kassereren er ansvarlig for pengekassen og regnskabet, men posten indeholder flere spændende og vigtige opgaver. Du 

  • har kontakt til kommunen og søger aktivitets-, lokale og uddannelsestilskud
  • lægger budgetter og rådgiver kredsledelsen om økonomien
  • laver aftaler med bank, Mobilepay, revisor, forsikring, udlejer m.fl.
  • opkræver og registrerer kontingenter og lejrbetalinger
  • er med til at sikre at kredsen drives sundt

Ja – som kasserer er du lidt af en blæksprutte, og du har stor frihed til hvilke opgaver du kan løse.

Instruktør: Thomas Holmslykke

Færdigheder og beviser

Bemærk, at disse moduler strækker sig over mere end én modulperiode.

Kano 1 - sikkerhedskursus

Otte timers kursus der muliggør kanosejlads med op til seks kanoer/12 personer i meget beskyttet farvand som er udpeget. Meget beskyttet farvand udpeges af fx kommuner og kanosamrådets medlemmer. Man må padle i sommerhalvåret (15/5 til 31/10) i op til 4 m/sek. Vandet skal minimum være 13 grader. Deltagelse på kurset forudsætter at der er gennemført førstehjælpskursus på otte timer jævnfør gældende regler og at man kan svømme 200meter. Kurset henvender sig til ledere der vil sejle i forbindelse med almindelig mødeaktivitet. Uddannede Turkanoinstruktør 2-instruktører kan undervise på kurset, som kan gennemføres uafhængigt af landsforbundets kursusudbud. Hvis man har gennemført et sikkerhedskursus lokalt, og efterfølgende vil uddanne sig til kanoinstruktør gennem landsforbundet, forudsættes det, at man har gennemført et sikkerhedskursus udbudt af landsforbundet.

Instruktører: FDF's kanoudvalg

Kano 2 - revurdering

Inden det femte år efter bestået Turkanoinstruktør 1 og 2 du som instruktør og leder med sikkerhedskursus til en revurdering for at kunne bibeholde certificeringen. Dette sker på en dag, hvor man mødes og fremviser sin logbog. Derudover skal man vise, at man stadig kan de basale ting, som man blev eksamineret i. Ligeledes vil man ikke mindst blive opdateret på gældende regler. Revurderingen for ledere med sikkerhedskursus er ved at blive fastlagt og meldes hurtigst muligt ud. Varigheden af en revurdering er seks timer.

Instruktører: FDF's kanoudvalg

Førstehjælpskursus og -repetition

Viden om førstehjælp samt en masse ideer til praktisk undervisnings af førstehjælp i kredsen.

Instruktører: Inge-Marie Kirkeby