Riger og delkurser

Læs om de forskellige riger og delkurser

Vi har opdelt kurset i riger for at alle kursister kan spille på det rette delkursus. 

 

DET RØDE RIGE

Zeloso og Frettando
Dette rige er for dig, der er helt nybegynder eller har spillet et par år. I dette rige bør du meget gerne have lidt kendskab til noder, og der er stor fokus på læring gennem leg og hygge. Vi har fundet de allersødeste instruktører og delkursusledere til netop dette rige, så det kan føles helt trygt at tage en uge på kursus hjemmefra. I dette rige er der også plads til, at de mere rutinerede kan øve sig i basal orkesterdisciplin, som for eksempel at spille uden at skrive greb ind i noderne, og at spille med få fortegn. Når du ankommer til Det røde rige, sætter instruktørerne dig på et af de to niveauer, du passer allerbedst til.

 

DET GULE RIGE

Calmando
Dette rige er for dig, der har spillet i flere år og er mere rutineret i orkestret. I dette rige kan man for eksempel spille med et par fortegn, og arbejder mere med klang og intonation. Her vil du lære endnu mere om at spille i et orkester samt videreudvikle dit talent praktisk og teoretisk. Dette rige er for eksempel for dem, der er blevet så dygtige, at de i hjemmeorkesteret er begyndt at hjælpe de små. Her er en god mulighed for at få udfordringer og blive en dygtigere musiker selv. Når du ankommer til Det gule rige skal du spille sammen med en af de søde instruktører, og så sætter instruktørerne dig på den stemme du passer allerbedst til.

 

DET GRØNNE RIGE

Gustoso
Dette rige er for dig, der er en erfaren musiker og nodelæser. Du har meget orkestererfaring og har overskud, når du spiller. I det grønne rige venter de største udfordringer, og derfor er det også rige for de ekstra motiverede musikere. Du kommer til at spille i brassband men også kammermusik i mindre ensembler, hvor du skal kunne arbejde selvstændigt. Det forventes, at du altid møder til tiden og har en blyant med til prøverne. Der er integreret instruktøruddannelse som en del af kurset. Her lærer du, hvordan du selv skal undervise andre i hjemmeorkesteret.

Umiddelbart efter tilmeldingsfristen 15/9 får du tilsendt et lille stykke musik, som du skal forberede. Det skal bruges til at hjælpe instruktørerne med at finde ud af, hvilken stemme du får allermest ud af at spille. Du skal indspille stykket på en lille video, som skal sendes til dirigenterne senest den 30/9. Det vil være rigtig godt at hjælpe os inden denne dato. En uge før kurset vil du så modtage stemmefordeling og noder til de første stykker, vi skal spille på grønt rige. Det er alle i grønt rige, der skal aflægge prøve ved at indsende det lille stykke musik. Hvis du af en eller anden grund er forhindret i at optage og indsende video, skal du tage kontakt til delkursuslederen. Så finder vi i fællesskab en løsning.

 

DET LILLA RIGE

Risoluto og Pastoso
Vi prøver noget nyt i det lilla rige og laver to delkurser.

Risoluto: Dette delkursus er for dig, som har spillet i kortere tid, og gerne vil have fokus på undervisning i mindre grupper. Det er her du kan få hjælp, til alt det du ikke har tid til at få øvet helt så godt, som du gerne vil hjemme.

Pastoso: Dette delkursus er for dig, der har spillet i rigtig mange år. Her er plads til hygge, kaffe og dejlig musik, helt fri for administration. Her har du mulighed for at læne dig tilbage og nyde god undervisning i selskab med ligesindede.

Kursisterne i Det lilla rige betaler ca. halv pris af kursusprisen, da kurset først starter onsdag morgen.