Seniorkursus Vork

16.-22. oktober 2022

 • Tid: 16.-22. oktober 2022
 • Sted: Lejrcenter Vork
 • Alder: 15-18 år
 • Tilmeldingsfrist: Er på vej

Foto: Christian Kyed

Dette kursus er omfattet af FDFs uddannelsespulje, som kan søges af kredse, der ikke kan modtage mere end 50% i kommunalt kursustilskud. Læs om kriterier og søg her.

Velkommen!

Du sidder her med indbydelsen til påskens suverænt fedeste oplevelser. Snart mødes en masse unge mennesker i Vejle for at begive sig afsted mod Seniorkursus Vork.

Som deltager på FDF Seniorkursus Vork vil du få nogle vilde og unikke oplevelser, du ikke finder andre steder. Du vil opleve mange nye ting, uanset om du skal med for første gang, eller om du er en erfaren kursusdeltager. Du får både det store sus, men også tid til for- dybelse med erfarne instruktører, der har lyst til at tale om de ting, der ikke altid er tid til i hverdagen. De står klar til at give dig en FDF-vitaminindsprøjtning med idéer og aktiviteter og et helt særligt fællesskab. Et fællesskab, hvor vi har brug for dig, hvor du kan være dig selv, kan være mere end da du kom, og kan være med til at bidrage til oplevelserne, traditionerne og Vork-ånden.

Når du kommer på Vork, bliver du en del af Vork-familien. Selvom folk kommer fra hele landet, lærer man hurtigt alle at kende på vores lille kursus. Vork er et sted, hvor man VIL hinanden, passer på hinanden, accepte- rer hinanden – forskellige som vi er. Vi lærer os selv og andre at kende på godt og ondt. Sammen løfter vi hinanden til nye højder! Hvert eneste år kan vi som medarbejdere med glæde sende mange seniorer hjem, som har været med til at skabe et godt og givende kursus for sig selv og ikke mindst hinanden. Vi mener, at FDF Seniorkursus Vork er med til at give unge mennesker (DIG!) et ståsted at møde verden fra!

Vi glæder os meget til at se dig til påske. På vegne af alle instruktørerne på FDF Seniorkursus Vork

Kursusledelsen

Emma Thoftgaard Nielsen og Amalie Bjerre Falkesgaard

Har du ikke været med før?

HSå kan det være svært at forstå og forklare, hvorfor Seniorkursus er så særligt og fanta- stisk. Den bedste måde at forklare det på er ved, at du forestiller dig enten aktiviteterne, som de ville se ud hjemme i din kreds, eller måske sammen med dine venner, men på Seniorkursus er det bare meget vildere.

Sammen med andre seniorer vil du blive kastet ud i at lave skøre, finurlige og ander- ledes aktiviteter, som du aldrig har prøvet det før. Det kan være enormt grænseover- skridende og overvældende første gang, men vi vil gøre vores bedste til at hjælpe dig godt på vej, så du kan få den bedste oplevelse. Vi er ekstra opmærksomme på at hjælpe dig, der ikke har været her før. Der er mange nye seniorer med hver gang, så du er ikke alene om at være ny. Der vil være dygtige instruk- tører, som er FDF-ledere fra hele landet, og de vil tage imod dig med åbne arme og være klar på leg lige såvel som læring og udfor- dringer.

Hvis du er i tvivl, om seniorkursus er noget for dig, er der flere ting, du kan gøre for at blive klogere. Du kan snakke med nogle af dine ledere - de har sikkert selv været med engang. Du kan snakke med en anden senior, der har været af sted - hvis du ikke lige har en ved hånden, kan du helt sikkert finde mange via vores facebookside. Hvis du stadig er i tvivl eller blot har brug for at tale med nogen om, hvad seniorkursus er, er du også velkommen til at ringe til kursusledelsen og snakke med dem.

Vi forventer noget af hinanden både blandt instruktører og seniorer på Seniorkursus Vork. Så kan vi sammen lave det fedeste se- niorkursus. Du vil opleve, at det forventes, at du giver dig det ypperste, har gå-på-mod og lyst til de aktiviteter, du bliver stillet overfor. Du er en vigtig og helt særlig medspiller i, at vi alle får et fantastisk og lærerigt kursus, og netop det gør sammenholdet og fællesskabet stærkere.

Forrygende fællesprogram

Vi tror på,̊ at der gemmer sig uforglemmelige stjernestunder i et gennemtænkt fælles- program. Derfor har vi på Seniorkursus Vork ekstra stort fokus på fællesprogrammet og ser værdien i at lære hinanden at kende på tværs af grupperne.

Når du kommer hjem fra Vork, vil du min- des andagter og gudstjenester, hvor der var tid til ro og eftertænksomhed under åben himmel. Du vil huske trætheden efter et action-packed løb, de tunge danseben efter en vild fest, og du vil huske de legendariske shows med underholdning og fed musik. Fællesprogrammet på V̊ ork er af høj kvalitet - og det er her, du oplever fællesskabets sus, et helt særligt nærvær og nye venskaber.

Vælg din gruppe

Gruppebeskrivelsen består af to dele: 1. del er en introduktion til gruppens tema og univers. 2. del er en mere konkret beskri- velse af gruppens aktiviteter; hvordan man sover, spiser, og på hvilke måder du bliver udfordret. Det betyder, at du som deltager skal sætte dig ned og læse indbydelsen godt igennem, hvilket forhåbentlig bidrager til en bedre forståelse af de forskellige gruppers indhold, så du kan vælge de grupper, som passer allerbedst til dig. Hvis du er i tvivl om, hvad gruppen helt præcist har fokus på, kan du benytte dig af de tre øverste keywords og del 2, som beskriver gruppen mere konkret. Hvis det stadig er uklart, er du velkommen til at sende en mail til kursusledelsen.

Du kan vælge mellem 7 forskellige grupper, som hver især har:

 • 12-18 deltagere
 • 3 inspirerende instruktører
 • Genialt og gennemtænkt program
 • Værdifuld inspiration og nervepirrende udfordringer
 • Gruppen er sammen hele kurset
 • Alle grupper bor tæt og er samlet flere gange hver dag

På kurset gør vi alt, hvad vi kan for at imø- dekomme dine ønsker. Oftest vil du få din første- eller andenprioritet, men hvis grup- peønskerne er fordelt meget skævt, vil nogle få deres tredjeprioritet. Vælg derfor tre grup- per, du sagtens kunne forestille dig være en del af. Du får at vide, hvilken gruppe du har fået, i deltagermailen, som du modtager ca. to uger inden kursusstart.

Se alle grupper i kursuskataloget

Tid og sted

Start: Søndag den 16. oktober på Vejle Station

Slut: Lørdag den 22. oktober på Vejle Station

FDF Lejrcenter Vork - Vork Bakker 12, 6040 Egtved

Målgruppe

15-18 år (fra det halvår man fylder 15, til og med det halvår man fylder 19)

Pris

Kurset koster i alt 2102 kr. Heraf udgør hus- lejeandel 657,76 kr. For medlemmer af FDF sendes regningen til kredsens kasserer, og der skal betales inden kurset. Som ikke- medlem af FDF skal du betale ved tilmelding. Alt efter hvor du bor i landet, ydes der mere eller mindre rejsegodtgørelse, dvs. at din kursuspris er lavere, desto længere væk

du bor fra Vork. Dette sker automatisk ved tilmelding. Kredsen kan søge kursustilskud eller huslejetilskud ved kommunen af det resterende beløb. Læs mere i FDFs handelsbetingelser på FDF.dk/uddannelse.

Tilmelding

Tilmeldingen skal elektronisk på FDF.dk/tilmeld senest XX. september 2022. Tilmeldingen er bindende, hvilket betyder, at hvis du efter tilmeldingsfristen finder ud af, at du ikke kan deltage alligevel, vil din kreds ikke få refunderet deltagerafgiften. Husk at tale med din kredsleder og dine forældre, inden du tilmelder dig.

Til forældre og kredsledere

Alle unge bør opleve Seniorkursus Vork – den tankegang er drivkraften for alle instruktører på Vork. Derfor vil vi opfordre jer til at sende jeres teenagere af sted – det betaler sig! Seniorkurser er med til at fastholde seniorerne og give energi til kredsarbejdet. Deltagerne vil styrke deres kompetencer på en lang række områder, som er værdifulde på det personlige plan - men også i skolen, på arbejdet og ikke mindst i FDF-kredsen. I gruppetiden vil de øve sig i samarbejde, idéudvikling, debat og forskellige kompetencer, der udfordrer og kan overføres direkte til kredsarbejdet.

Alle kan deltage - også̊ selvom man er den eneste fra kredsen. Kredslederen skal sikre, at deltagere under 18 år har forældrenes tilladelse til at deltage. Glæd dig til at få en glad og energifyldt teenager hjem med nye vinkler på̊ tilværelsen.

Formål

 • Det er FDF-seniorkursernes formål at:
 • give seniorerne en oplevelse af FDF’s værdigrundlag og lederideal.møde seniorerne med andagter, der giver eftertanke.
 • styrke seniorernes engagement i kredsarbejdet.
 • lære seniorerne en række brugbare FDF-færdigheder gennem oplevelser og udfordringer.
 • lade seniorerne opleve et stærkt og givende fællesskab.

Velkomstmail

Alle tilmeldte deltagere modtager en velkomstmail omkring to uger inden kurset med en hilsen fra instruktører, program og praktiske oplysninger. Det er også i denne mail, du ser, hvilken gruppe og hvilke deltagere du skal på verdens fedeste kursus med.

Bemærk: Tjek dit spamfilter, måske ligger velkomstmailen der.

Deltagerbevis

Kurset er et led i FDFs lederuddannelse.Du får både et kursusbevis for din deltagelse på kurset og et kompendium med de bedste idéer med hjem. 

Vil du vide mere?

Følg med på Seniorkursus Vorks facebookgruppe og på kursets hjemmeside. Du er også altid velkommen til at ringe eller skrive til kursusledelsen:

Emma Thoftgaard Nielsen
Tlf. 26 36 49 73
emmathoftgaard@FDF.dk

Amalie Bjerre Falkesgaard
Tlf.: 22 25 48 08
amaliebf@hotmail.com

 

GRUPPER

Seniorkursus Vork er helt sikkert et ståsted, hvor et helt specielt fællesskab og Vorkånden lever og udleves gang på gang. 

Seniorkursus Vork er et kursus under FDFs-lederuddannelse. Her har unge og voksne sammen mulighed for at vende daglige rutiner på hovedet - og sammen skabe uforglemmelige indtryk og grænseoverskridende oplevelser. Målet er at alle vender hjem til kreds- og landsdelsarbejdet fyldt op med ny inspiration og et styrket netværk.

På Seniorkursus Vork er der ud over tid til vilde, skøre og tossede aktiviteter også tid til fordybelse, til forundring og til eftertanke. Du får lov til at snakke om de ting, der ikke altid er plads til i  hverdagen,  samtidig  med  at  du  får  massere  af  idéer  med  hjem  til  kredsarbejdet  og  får  mulighed  for,  at  udvikle  dig  selv  på  mange  forskellige punkter. 

Vil du høre mere om Seniorkursus Vork så kontakt kursuslederen eller gå til kursets hjemmeside her

Kursusledere:
Emma Thoftgaard Nielsen
Tlf. 26 36 49 73
emmathoftgaard@FDF.dk

Amalie Bjerre Falkesgaard
Tlf.: 22 25 48 08
amaliebf@hotmail.com