Seniorkursus Vork

13.-18. april 2022

 • Tid: 13.-18. april 2022
 • Sted: Lejrcenter Vork
 • Alder: 15-18 år
 • Tilmeldingsfrist: 16. marts 2022

Foto: Christian Kyed

Dette kursus er omfattet af FDFs uddannelsespulje, som kan søges af kredse, der ikke kan modtage mere end 50% i kommunalt kursustilskud. Læs om kriterier og søg her.

Velkommen!

Du sidder her med indbydelsen til påskens suverænt fedeste oplevelser. Snart mødes en masse unge mennesker i Vejle for at begive sig afsted mod Seniorkursus Vork.

Som deltager på FDF Seniorkursus Vork vil du få nogle vilde og unikke oplevelser, du ikke finder andre steder. Du vil opleve mange nye ting, uanset om du skal med for første gang, eller om du er en erfaren kursusdeltager. Du får både det store sus, men også tid til for- dybelse med erfarne instruktører, der har lyst til at tale om de ting, der ikke altid er tid til i hverdagen. De står klar til at give dig en FDF-vitaminindsprøjtning med idéer og aktiviteter og et helt særligt fællesskab. Et fællesskab, hvor vi har brug for dig, hvor du kan være dig selv, kan være mere end da du kom, og kan være med til at bidrage til oplevelserne, traditionerne og Vork-ånden.

Når du kommer på Vork, bliver du en del af Vork-familien. Selvom folk kommer fra hele landet, lærer man hurtigt alle at kende på vores lille kursus. Vork er et sted, hvor man VIL hinanden, passer på hinanden, accepte- rer hinanden – forskellige som vi er. Vi lærer os selv og andre at kende på godt og ondt. Sammen løfter vi hinanden til nye højder! Hvert eneste år kan vi som medarbejdere med glæde sende mange seniorer hjem, som har været med til at skabe et godt og givende kursus for sig selv og ikke mindst hinanden. Vi mener, at FDF Seniorkursus Vork er med til at give unge mennesker (DIG!) et ståsted at møde verden fra!

Vi glæder os meget til at se dig til påske. På vegne af alle instruktørerne på FDF Seniorkursus Vork

Kursusledelsen

Emma Thoftgaard Nielsen og Rasmus Frydensbjerg

Har du ikke været med før?

HSå kan det være svært at forstå og forklare, hvorfor Seniorkursus er så særligt og fanta- stisk. Den bedste måde at forklare det på er ved, at du forestiller dig enten aktiviteterne, som de ville se ud hjemme i din kreds, eller måske sammen med dine venner, men på Seniorkursus er det bare meget vildere.

Sammen med andre seniorer vil du blive kastet ud i at lave skøre, finurlige og ander- ledes aktiviteter, som du aldrig har prøvet det før. Det kan være enormt grænseover- skridende og overvældende første gang, men vi vil gøre vores bedste til at hjælpe dig godt på vej, så du kan få den bedste oplevelse. Vi er ekstra opmærksomme på at hjælpe dig, der ikke har været her før. Der er mange nye seniorer med hver gang, så du er ikke alene om at være ny. Der vil være dygtige instruk- tører, som er FDF-ledere fra hele landet, og de vil tage imod dig med åbne arme og være klar på leg lige såvel som læring og udfor- dringer.

Hvis du er i tvivl, om seniorkursus er noget for dig, er der flere ting, du kan gøre for at blive klogere. Du kan snakke med nogle af dine ledere - de har sikkert selv været med engang. Du kan snakke med en anden senior, der har været af sted - hvis du ikke lige har en ved hånden, kan du helt sikkert finde mange via vores facebookside. Hvis du stadig er i tvivl eller blot har brug for at tale med nogen om, hvad seniorkursus er, er du også velkommen til at ringe til kursusledelsen og snakke med dem.

Vi forventer noget af hinanden både blandt instruktører og seniorer på Seniorkursus Vork. Så kan vi sammen lave det fedeste se- niorkursus. Du vil opleve, at det forventes, at du giver dig det ypperste, har gå-på-mod og lyst til de aktiviteter, du bliver stillet overfor. Du er en vigtig og helt særlig medspiller i, at vi alle får et fantastisk og lærerigt kursus, og netop det gør sammenholdet og fællesskabet stærkere.

Forrygende fællesprogram

Vi tror på,̊ at der gemmer sig uforglemmelige stjernestunder i et gennemtænkt fælles- program. Derfor har vi på Seniorkursus Vork ekstra stort fokus på fællesprogrammet og ser værdien i at lære hinanden at kende på tværs af grupperne.

Når du kommer hjem fra Vork, vil du min- des andagter og gudstjenester, hvor der var tid til ro og eftertænksomhed under åben himmel. Du vil huske trætheden efter et action-packed løb, de tunge danseben efter en vild fest, og du vil huske de legendariske shows med underholdning og fed musik. Fællesprogrammet på V̊ ork er af høj kvalitet - og det er her, du oplever fællesskabets sus, et helt særligt nærvær og nye venskaber.

Vælg din gruppe

Gruppebeskrivelsen består af to dele: 1. del er en introduktion til gruppens tema og univers. 2. del er en mere konkret beskri- velse af gruppens aktiviteter; hvordan man sover, spiser, og på hvilke måder du bliver udfordret. Det betyder, at du som deltager skal sætte dig ned og læse indbydelsen godt igennem, hvilket forhåbentlig bidrager til en bedre forståelse af de forskellige gruppers indhold, så du kan vælge de grupper, som passer allerbedst til dig. Hvis du er i tvivl om, hvad gruppen helt præcist har fokus på, kan du benytte dig af de tre øverste keywords og del 2, som beskriver gruppen mere konkret. Hvis det stadig er uklart, er du velkommen til at sende en mail til kursusledelsen.

Du kan vælge mellem 7 forskellige grupper, som hver især har:

 • 12-18 deltagere
 • 3 inspirerende instruktører
 • Genialt og gennemtænkt program
 • Værdifuld inspiration og nervepirrende udfordringer
 • Gruppen er sammen hele kurset
 • Alle grupper bor tæt og er samlet flere gange hver dag

På kurset gør vi alt, hvad vi kan for at imø- dekomme dine ønsker. Oftest vil du få din første- eller andenprioritet, men hvis grup- peønskerne er fordelt meget skævt, vil nogle få deres tredjeprioritet. Vælg derfor tre grup- per, du sagtens kunne forestille dig være en del af. Du får at vide, hvilken gruppe du har fået, i deltagermailen, som du modtager ca. to uger inden kursusstart.

Se alle grupper i kursuskataloget

Tid og sted

Start: Onsdag den 13. april på Vejle Station

Slut: Mandag den 18. april på Vejle Station

FDF Lejrcenter Vork - Vork Bakker 12, 6040 Egtved

Målgruppe

15-18 år (fra det halvår man fylder 15, til og med det halvår man fylder 19)

Pris

Kurset koster i alt 2102 kr. Heraf udgør hus- lejeandel 657,76 kr. For medlemmer af FDF sendes regningen til kredsens kasserer, og der skal betales inden kurset. Som ikke- medlem af FDF skal du betale ved tilmelding. Alt efter hvor du bor i landet, ydes der mere eller mindre rejsegodtgørelse, dvs. at din kursuspris er lavere, desto længere væk

du bor fra Vork. Dette sker automatisk ved tilmelding. Kredsen kan søge kursustilskud eller huslejetilskud ved kommunen af det resterende beløb. Læs mere i FDFs handelsbetingelser på FDF.dk/uddannelse.

Tilmelding

Tilmeldingen skal elektronisk på FDF.dk/tilmeld senest 16. marts 2022. Tilmeldingen er bindende, hvilket betyder, at hvis du efter tilmeldingsfristen finder ud af, at du ikke kan deltage alligevel, vil din kreds ikke få refunderet deltagerafgiften. Husk at tale med din kredsleder og dine forældre, inden du tilmelder dig.

Til forældre og kredsledere

Alle unge bør opleve Seniorkursus Vork – den tankegang er drivkraften for alle instruktører på Vork. Derfor vil vi opfordre jer til at sende jeres teenagere af sted – det betaler sig! Seniorkurser er med til at fastholde seniorerne og give energi til kredsarbejdet. Deltagerne vil styrke deres kompetencer på en lang række områder, som er værdifulde på det personlige plan - men også i skolen, på arbejdet og ikke mindst i FDF-kredsen. I gruppetiden vil de øve sig i samarbejde, idéudvikling, debat og forskellige kompetencer, der udfordrer og kan overføres direkte til kredsarbejdet.

Alle kan deltage - også̊ selvom man er den eneste fra kredsen. Kredslederen skal sikre, at deltagere under 18 år har forældrenes tilladelse til at deltage. Glæd dig til at få en glad og energifyldt teenager hjem med nye vinkler på̊ tilværelsen.

Formål

 • Det er FDF-seniorkursernes formål at:
 • give seniorerne en oplevelse af FDF’s værdigrundlag og lederideal.møde seniorerne med andagter, der giver eftertanke.
 • styrke seniorernes engagement i kredsarbejdet.
 • lære seniorerne en række brugbare FDF-færdigheder gennem oplevelser og udfordringer.
 • lade seniorerne opleve et stærkt og givende fællesskab.

Velkomstmail

Alle tilmeldte deltagere modtager en velkomstmail omkring to uger inden kurset med en hilsen fra instruktører, program og praktiske oplysninger. Det er også i denne mail, du ser, hvilken gruppe og hvilke deltagere du skal på verdens fedeste kursus med.

Bemærk: Tjek dit spamfilter, måske ligger velkomstmailen der.

Deltagerbevis

Kurset er et led i FDFs lederuddannelse.Du får både et kursusbevis for din deltagelse på kurset og et kompendium med de bedste idéer med hjem. 

Vil du vide mere?

Følg med på Seniorkursus Vorks facebookgruppe og på kursets hjemmeside. Du er også altid velkommen til at ringe eller skrive til kursusledelsen:

Emma Thoftgaard Nielsen
Tlf. 26 36 49 73
emmathoftgaard@FDF.dk

Rasmus Frydensbjerg
Tlf. 29 86 78 50
rasmus@FDF.dk

 

GRUPPER

1. VORK NATURE KING 

Primitiv, luksuriøs, meditativ

Er du Vorks næste Nature King? Så deltag i det splinternye naturspil, som du ikke har lyst til at gå glip af! Du skal igennem forskel- lige levels og bosses for til sidst - måske

- at stå på toppen af naturens rangstige. Undervejs skal du både kunne mestre sten- aldermandens mest primitive levevis, være et sandt luksus-natur-dyr og kunne være ét med naturen. Vi ses, om Moder Jord det vil! På Vork Nature King skal vi i fællesskab udforske, udnytte og benytte Vorks fanta- stiske natur med alt, hvad det indebærer. Vi skal bygge, lege og lære. Der er både tid til naturmeditation og til naturtons.

Du kommer til at sove og spise ude på mere eller mindre primitive måder. Det ændrer sig undervejs, i takt med at na- turens præmisser forandres. Du lærer at mestre nye teknikker til at bruge og være i naturen - og til at finde både lavpraktiske og højteknologiske løsninger på de udfor- dringer, du står overfor.

2. WHEEL OF FORTUNE

Velkommen til verdens største gameshow, med over fire milliarder seere.
I Wheel of Fortune skal du forberede dig på det uventede og det tilfældige. Du vil blive mødt af udfordringer, der er evigt forander- lige, og hvor tilfældighedens kræfter spiller en afgørende rolle. Det ene valg, kan påvirke det næste, der bliver fatalt for det sidste.
Du kan kun forberede dig til en vis grænse, og alt hvad du gør, siger og tænker kan lede dig til sejr eller undergang.
Tør du være med til at spille Wheel of For- tune?
I gruppen skal vi lege, bruge vores fantasi
til at løse problemer og prøve kræfter med mange forskellige aktiviteter. Du vil blive ud- fordret på det uventede og tilfældige.

Gruppen sover og spiser både inde og ude - alt efter, hvad tilfældighederne byder på. Du skal være forberedt på, at grup- peprogrammet kan indeholde aktiviteter, der både har tempo, og som er lidt mere stillesiddende.

3. DREAMTEAM

Personlighedstyper, test, samarbejde

Er du det perfekte menneske? Er du villig
til at blive udfordret på din psyke, din krop
og dine evner til at indgå i en gruppe? Vi har brug for personer af en helt særlig støbning, så vi kan skabe det ultimative dreamteam
- en helt særlig enhed, der skal sammen- sættes til et hemmeligt formål. Gennem et grundigt optagelsesprogram, screeninger og personlighedstest vil vi finde ud af, hvem af jer der er egnet, og hvem der ryger under vo- res minimumskriterier. Alle kan forsøge, men kun de bedste kommer igennem nåleøjet. Det handler ikke kun om fysisk formåen, men om du er det komplette menneske, der også formår at sætte egne behov til side, når det virkelig spidser til.
Gruppen vil beskæftige sig med gruppedy- namikker og personlighedstyper i forskellige former. Der vil både være fart over feltet
og stillesiddende aktiviteter, og du vil blive psykisk udfordret - også på søvn. Du skal være forberedt på, at gruppeprogrammet kan indeholde aktiviteter, hvor du skal gå 10 km og løbe kortere distancer.

Gruppen overnatter og spiser indendørs.

4. DE SYNDIGE

Semitons, frelse, fortabelse

Trænger du til at blive frelst? Har du hel-
ler ikke overholdt alle de ti bud? Hvis du kæmper med at følge alle biblens budskaber, kan du komme på genopdragelses-tros- oplysnings-religions-ophold. Som syndig er du udstødt af samfundet og skal lære den korrekte levevis. De syndige er beskidte og dårlige mennesker, der ikke fortjener verdens goder. Det kan være hårdt at blive frelst, så du skal være klar på fysiske aktiviteter, flere timers koncentration eller meditation på Mount Vork.

I en fiktiv temaramme skal vi i gruppen undersøge og udfordre religiøse yderlig- heder gennem aktiviteter, som lægger op til refleksion over egen oplevelse af tro og tvivl. Gruppen sover udenfor og spiser mad fra køkkenet. Man skal selv kunne bære sin bagage, også selvom den er meget lille. Du kan forvente, at det meste af gruppepro- grammet foregår udenfor, og det forventes, at du kan gå fem kilometer.

5.  LIFE IS A HIGHWAY

Livserfaring, sidesporet, oplevelser

Oplever du, at livet går stærkt, og suser du igennem det med 180 km/t?! Tiden flyver afsted, og inden du har set dig om, er kurset og livet slut. Så er DU klar til at prøve kræfter med alt, hvad livet har at tilbyde? Vil du gerne genopleve fortiden og se, hvad fremtidens højdepunkter kan byde på? Så er det her, du hører til!

Gruppen sover inde, men opholder sig primært udenfor. Derfor skal du kunne bære dit eget grej, have lyst til at lave aktiviteter med højt tempo og være med til at gribe nuét med alt, hvad det skulle bringe. Du kan forvente en uge, der gør dig et helt liv rigere, da vi i fællesskab skal opleve livets store op og nedture! Seize the day!

6. FØRST TIL VORKS ENDE

Kultur, orientering, konkurrence

Klar parat start, hvem kommer først til Vork? Er det dig og din makker? Eller måske nogle helt andre? Alt handler om at komme først og hurtigst frem til den næste destination, men er man hurtigst med mange penge i lommen, eller er det bedre at være taktisk? Den første dag skal du måske til en lille by i Italien, og næste dag skal du måske til Tokyo? Har du tid til at nyde en drink ved stranden, eller må du arbejde en time i rismarken for at kunne få råd til rejsen videre? Pak tasken, bind dine sko, og vær klar til en påske med store eventyr på tværs af landegrænser.

For at kunne deltage i gruppen forventes det, at du kan løbe og gå længere distancer med din oppakning i alt slags vejr. Du bliver testet i din kulturforståelse, stedsans og opgave- løsning. Du vil blive udfordret på din fysiske formåen i forbindelse med din rejse, måske i en opgave for at skaffe valuta.

Vi sover og spiser der, hvor du har råd til, men primært ude.

7. GENST-ARK

Overlevelse, kompetencer, bæredygtighed

I år 2021-24 lagde stormagterne en kli- maplan, som de udskød til år 2030. I år 2030 vidste stormagterne, at deres tid for at nå at redde verden var knap. På trods af den store trussel, verden stod overfor, blev der ikke lavet ændringer i verden. Året er nu 2150, og verden er ikke længere, hvad den har været. Ekstreme vejrforhold og katastrofale hæn- delser plager det, der er tilbage af jordens befolkning. Til trods for de mange varsler og indsatser har det ikke været muligt at stoppe udviklingen og undgå klimakatastrofens konsekvenser.
Vi har derfor brug for at lære, hvordan vi skal overleve i denne nye verden, hvor ressour- cemangel og klimakriser er den nye normal. Da livet i denne nye virkelighed er barsk og krævende, er det vigtigt, at du som deltager er klar til at blive presset fysisk og psykisk.

Du skal være klar på at sove ude, bære og gå langt med din oppakning, og vigtigst af alt skal du have viljen til at fortsætte, uanset hvor hårdt det bliver i den barske nye verden.

Seniorkursus Vork er helt sikkert et ståsted, hvor et helt specielt fællesskab og Vorkånden lever og udleves gang på gang. 

Seniorkursus Vork er et kursus under FDFs-lederuddannelse. Her har unge og voksne sammen mulighed for at vende daglige rutiner på hovedet - og sammen skabe uforglemmelige indtryk og grænseoverskridende oplevelser. Målet er at alle vender hjem til kreds- og landsdelsarbejdet fyldt op med ny inspiration og et styrket netværk.

På Seniorkursus Vork er der ud over tid til vilde, skøre og tossede aktiviteter også tid til fordybelse, til forundring og til eftertanke. Du får lov til at snakke om de ting, der ikke altid er plads til i  hverdagen,  samtidig  med  at  du  får  massere  af  idéer  med  hjem  til  kredsarbejdet  og  får  mulighed  for,  at  udvikle  dig  selv  på  mange  forskellige punkter. 

Vil du høre mere om Seniorkursus Vork så kontakt kursuslederen eller gå til kursets hjemmeside her

Kursusleder:
Emma Thoftgaard Nielsen
Tlf. 26 36 49 73
emmathoftgaard@FDF.dk