Kredsens uddannelses-drømme

Sæt uddannelse på dagsordenen på ledermøderne

Uddannelse for lederne i kredsen er både til for at vi kan få ny inspiration og blive dygtigere til det vi gør, men også fordi det er sjovt at tage på uddannelse. Der er mange muligheder for at deltage i uddannelse i landsforbundet, landsdelen og i netværkene. 

Hvad end det er uddannelse til de unge og nye i kredsen eller lederen med mange års erfaring, er der helt sikkert noget for alle. Ved at sætte uddannelse på ledermøde-dagsordenen, får I mulighed for at snakke med hinanden om hvad I drømmer om for jer selv og for kredsen.

Snak om lederuddannelse i kredsen

Nogle ledere føler sig sikkert godt rustet til at klare de opgaver, de har. Andre ledere kunne godt bruge ny inspiration eller de har brug for mere specialiseret viden.

Det er altid godt, at I sammen omkring ledermødebordet har en dialog om uddannelse af jer som ledere. Og hvilke behov I i fællesskab ser hos kredsen.