Ledere i FDF arbejder frivilligt, men vi opkræver et kontingent hos vores medlemmer, som dels går til udvikling af FDF og dels til materialer og vedligehold i FDF Utterslev.

Kontingent

Det koster kr. 450,- pr. halvår at være medlem i FDF Utterslev. Beløbet opkræves automatisk via Nets (tidl. PBS) to gange årligt i oktober og i marts.

Kontingentet skal aldrig være en forhindring for at blive FDFer. Hvis det er svært at finde rum i økonomien til at betale kontingentet beder vi dig kontakte en af kredsens ledere eller bestyrelsen.

Kontooplysninger

Skal du indbetale penge til FDF Utterslev skal det ske på flg. konto:

Nordea
Reg.nr: 2905
Kontonr: 2551 589 873

Husk altid at skrive barnets navn som kommentar til betalingen.

Ture og lejre

Deltagelse på lejre og ture er ikke inkluderet i kontingentet. Priserne kan variere fra lejr til lejr. Nogle gange er vi i en gratis hytte tæt på København. Andre gange skal vi længere væk med bus i en hytte, som vi har lejet.

Sommerlejren, som varer ca. 1 uge, koster ca. 1.200 kr. og Julelejren, der varer en weekend (fredag-søndag), koster ca. 300 kr.

Betaling for lejre sker online i forbindelse med tilmeldingen. Som udgangspunkt refunderes deltagerbetalingen ikke, hvis barnet udebliver.

Kredsens kasserer

FDF Utterslevs økonomi varetages af kredskassereren. Har du spørgsmål til kontingent eller andre økonomiske forhold, kan du kontakte vores kredskasserer. Du kan finde kontaktoplysningerne under Bestyrelse.

Kredsen kan hjælpe, hvis økonomien er stram

Hvis det er en udfordring for familien, at få pengene til at række til kontingent, lejre og FDF-skjorten, så kan kredsen hjælpe. Økonomien skal ikke være en barriere for at gå til FDF.

Hvert år sælger FDF Utterslev lodsedler, og overskuddet herfra går bl.a. til en pulje, der kan bruges til tilskud til lejre, kontingent mv.

Tag kontakt til en af lederne eller til formanden for kredsbestyrelsen

Find kontaktoplysninger