Samværsregler

Det er vigtigt for os, at det er trygt at være FDFer i FDF Utterslev. Samværsreglerne er udarbejdet for at sikre, at der er en god og tryg relation børnene i mellem og mellem børn og voksne.

Ud over nedenstående retningslinier sikres samværet også ved at alle ledere og andre voksne, som har fast kontakt med børnene, udfylder en såkaldt børneattest, som indsendes til Det centrale Kriminalregister. Personer som har tidligere domme for pædofili eller som ikke vil udfylde en børneattest, kan ikke være medlemmer i FDF Utterslev.

Retningslinjer vedtaget på ledermødet 20. januar 2018

- Ved den årlige lederfordeling tilstræbes det, at der er ledere af begge køn på alle klasser.
- På lejre tilstræbes det, at der altid deltager ledere af begge køn. Det må dog ikke hindre gennemførsel af en tur eller lejr
- En leder må ikke deltage i en lejr alene med børn, med mindre der deltager ledere fra andre kredse.
- Ved lejre med overnatning skal der altid deltage mere end én leder.
- Som udgangspunkt sover drenge for sig, piger for sig og lederne forsig. Men kvindelige ledere kan sove sammen med piger, og mandlige ledere kan sove sammen med drenge i situationer som fx begrænset overnatningsplads.
- Piger og drenge kan desuden sove sammen, hvis det er mest praktisk,f.eks. i bivuak eller lavvu.
- Der bades og omklædes adskilt i køn. Der skal være minimum to ledere til stede ved fælles bad, omklædning og i lignende situationer som f.eks.ved eftersyn for skovflåt.
- Lederrådet skal være opmærksomt på faciliteter til vask og omklædning på lejre. Vi skal respektere børnenes blufærdighed.
- Vi skal respektere børnenes behov for fysisk kontakt, men også deres grænser.
- Alle ledere er ansvarlige for at være bekendte med og efterleve kredsens retningslinjer og den gældende lovgivning på området.
- Alle ledere er forpligtede til at gribe ind, hvis de mener en leder overskrider kredsens retningslinjer.
- Emner af følsom eller personlig karakter kan tages op med kredslederen og / eller bestyrelsen.

Spørgsmål til samværsreglerne

Har du spørgsmål til samværet i FDF Utterslev, kan du altid kontakte kredsledelsen eller bestyrelsesformanden. Find deres kontaktinformation under "Kontakt"

Se her