Lider du af

  • Selvstændighed?
  • Brugbare færdigheder?
  • Visioner og drømme?
  • Ansvar for den verden vi lever i?
  • Udholdenhed og robusthed?
  • Det kristne menneskesyn?
  • Leg og fantasi?
  • At høre til i et fællesskab?

Det er vi stolte af at lide af i FDF Varde.

Medlemsskab

Medlemskab af FDF Varde koster 700 kr. årligt, der betales i to rater. Indmeldelsesblanket uddeles i FDF-klassen.

Kontingentet opkræve i april og oktober via girokort.

Forbundsskjorte

I FDF har vi vores forbundsskjorte på, når vi mødes. Når du er blevet medlem kan du købe en i vores butik. Du kan også købe en brugt i kredshuset.

Gå til butikken

Kom og prøv

Du er velkommen til at prøve FDF tre gange gratis inden du bestemmer dig for at blive medlem af FDF Varde. Bare mød op til et møde der passer din alder så vil lederne give dig et klippekort og fortælle om aktiviteterne.