Den nuværende bestyrelse består af:

Formand: Sara Louise Schau

Kasserer: Jens H. Rasmussen, Miniadministration

Lederrepræsentant: Lotte Degn

Forældrerepræsentant: Søren Heinesen

Forældrerepræsentant: Marie Brynskov

Forældrerepræsentant: Jens Cappelen

Bestyrelsens opgave

Bestyrelsen opgave er først og fremmest at tilse, at FDF-aktiviteterne finder sted i overensstemmelse med FDFs formål.

Bestyrelsen har ansvaret for kredsens økonomi og forholdet til de lokale kirker


Der er generalforsamling hvert andet år, hvor der er valg til bestyrelsen.

Næste generalforsamling kommer, når vi nærmer os.