FDFs formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.

I FDF møder vi børn og unge med et kristent livs- og menneskesyn, der viser, at vi som mennesker er skabt til fællesskab og er ligeværdige uanset race og social status.

Det udfolder vi gennem forkyndelse, samtaler og gudstjenester, når vi er sammen til møder og på lejre.

I en verden hvor børn og unge ustandselig møder forskellige trosretninger og moralske synspunkter, er vores formål en stor styrke. Hvert møde indeholder en andagt ligesom morgen- og aftenandagter er faste programpunkter på enhver weekendtur og sommerlejr i FDF. Her lærer børnene deres Fadervor og hører bibelhistorier om Gud og Jesus. Børn har tit svært ved at sidde stille, der skal helst ske noget, og det gør der hos os. Selv når børnene skal høre om Gud, kan man opleve, at det er dem selv, der leger præst, laver musikken eller optræder i udklædning som en af de kendte fra Bibelen. Det er en del af FDF, at det hele skal udtrykke liv.

FDF er en del af folkekirken. Derfor laver vi jævnligt særlige gudstjenester sammen med den lokale præst. Her kan børnene væe med i planlægningen og udførelsen af gudstjenesten. Gennem forkyndelsen ønsker vi, at give børnene en mulighed for at lære kristendommen at kende. Så de senere i tilværelsen har et bedre udgangspunkt, når de skal tage stilling til deres egen tro og moral.

Men snak gør det ikke alene - det skal følges op af handling. I FDF forsøger vi at opføre os i overensstemmelse med det kærlighedsbudskab, som vi forkynder. Alt sammen i en åben dialog. For kristendommen handler om at tro, helt frivilligt!