Senior+ er fra 18 år. De klatrer, bygger med rafter og tager på festival med andre FDF' ere, og nogle gange laver vi aktiviteter for de yngre FDF' ere.

Seniorer+ har ingen fast mødetid - se egen facebookgruppe "FDF Vester Hassing Senior+".
Se dog programmet til højre for "fastlagte møder".

Program

Her finder du oversigt over møder og aktiviteter

Program