Festen er et godt samarbejde mellem foreningerne i Stae og Vester Hassing.

Kredsen har lige fra begyndelsen holdt fastelavnsfest. Der blev startet med gudstjeneste herefter gennem byen i samlet trop til tøndeslagning hos Charles Barslev, ved Bydammen.

Byen udviklede sig og flere foreninger ville markere fasten. Derfor enedes man om i 1991 at holde en fælles fest i Vester Hassing Hallen. Et godt samarbejde mellem foreningerne i Stae og Vester Hassing.