I august er der Limfjordsfest, som falder sammen med vores sæsonstart.

Tidligere markerede vi sæsonstart den sidste søndag i august, som "Søndag i blåt".

Dagen startede med gudstjeneste i Vester Hassing Kirke, derefter tur gennem byen med tamburkorps og arrangement ved kredshuset - spisning af helstegt pattegris og aktiviteter rundt på pladsen.

Søndag i Blåt startede oprindeligt som fødselsdagsfest der i flere år blev holdt på Øster Haven, i Gandrup. Her startede vi med march gennem byen med faner og tamburkorps og på marken var der i forvejen tændt en masse små bål. Alle fik udleveret en klump dej, en pølse og en sodavand. Man fandt sig en snobrødspind og udvalgte et passende bål til hele familien. I løbet af aftenen var der båltale og festlige indslag.

Efter delingen af kredsene, flyttede vi arrangementet til den sidste søndag i august.