FDF Vester Hassing er til daglig styret af en flok dygtige ledere, der på det månedlige lederrådsmøde beslutter sæsonplanen, planlægger arrangementer osv., og som hver uge er ledere på de forskellige klasser.

Derudover er der en kredsledelse, der tager sig af den daglige drift af kredsen, og som har ansvaret for at alt fungerer som det skal. Kredsledelsen tager sig også af kontakten til landsforbundet og er ansvarlige for den interne lederuddannelse samt for afholdelse af møder.

Bag alle lederne findes en kredsbestyrelse, som har det overordnede ansvar for kredsens økonomi og de mere principielle beslutninger.

Aktuel personliste findes under Kontakt.