Det udkommer 2 gange årligt og udleveres til medlemmerne på klassemøderne.

Myretuen kan også læses her på hjemmesiden. En bladoversigt findes her.

Ideen til bladet opstod i september 1980 (FDF Vester- Øster Hassing Kreds). Der blev udskrevet en konkurrence for at finde det helt rigtige navn. Valget blev RAKETTEN, hvilket skulle symbolisere at kredsen var et sted med fart over feltet.

Ved delingen af kredsene og dannelsen af fælleskreds i 1984 fløj RAKETTEN for sidste gang.

Ny konkurrence og nyt navn MYRETUEN, vinderen havde skrevet følgende begrundelse for valget:

Vi har sikkert alle prøvet at stå i skoven og betragtet en myretue. Den er som et bjerg af aktiviteter. En tue skabt ved et fantastisk samarbejde. I kredsarbejdet kan vi nå langt hvis vi tager ved lære af myrerne.