Sprog og opførsel

Vi skal tale et pænt sprog og have en fornuftig omgangstone overfor børn og unge men også overfor ledere og forældre.

Vi skal naturligvis opføre os ordentligt.

Vi taler pænt til hinanden, og taler med respekt for hinanden. Det gælder både børn og voksne.

Sammensætning af ledere

Der skal mindst være 2 ledere på en klasse. At begge køn er repræsenteret er at foretrække. Samme regler gælder for weekendture. På længere lejre skal der være ledere med af hvert køn.

Fysisk kontakt og krænkelse af blufærdighed

Det skal være barnets og den unges grænser, som danner udgangspunkt for, hvor tæt voksne skal være på dem. Der skal selvfølgelig stadig være plads til et klap på skulderen og en trøstende omfavnelse til det barn, som har slået sig. En leder skal naturligvis fortsat kunne tage en ”slåskamp” i græsset og give teenageren et knus.

Forholdsregler ved badning

Drenge og piger bader altid hver for sig. Det gælder både børn og voksne. Voksne skal vise respekt for børnenes blufærdighed ved badning.

Forholdsregler ved overnatning

En leder sover aldrig alene sammen med børnene, der skal mindst være to. Drenge og piger sover som udgangspunkt hver for sig. Der kan dog være undtagelser f.eks. på hiketur med bivuak

FDF-møder i private hjem

Afholdes et FDF-møde eller tur (Bondegårdsbesøg eller lign.) privat hos en leder, skal der, ligesom på ture, være mindst to ledere tilstede.

Rygepolitik

Rygere skal også kunne være i FDF, men vores rygepolitik er, at børn ikke ser voksne der ryger.

Kredshuset er røgfrit område, men det er tilladt at ryge udendørs, også på weekendture og sommerlejre, men det må ikke ske i nærheden af børnene.

Alkoholpolitik

Vi forbyder ledere at være beruset eller beruse sig, når de er sammen med børn og unge i FDF.

Lederne skal markere, at alkohol ikke er for børn og unge i FDF, da lederne er rollemodeller for børnene og de unge.

Det er ikke tilladt, at indtage øl, vin og spiritus ved FDF-møder og på weekendture og sommerlejre.

Mobiltelefon

I FDF klarer vi os ofte uden moderne bekvemmeligheder, så vi ynder at sige:

"Mobiltelefonen er velkommen til FDF. Den skal bare være slukket."

Andre gange anvender vi mobiltelefonen som aktivt værktøj. Fx var den uundværlig ved Landslejren i 2011.

Mobiltelefonen er i dag ofte en vigtig del af børn og unges identitet, så derfor er mobiltelefon ikke forbudt, men vi forventer, at vore retningslinjer respekteres:

  • Puslinge og tumlinge medbringer ikke og bruger ikke mobiltelefon.
  • Pilte og opefter kan medbringe mobiltelefon på eget ansvar. Med mindre den bruges aktivt til FDF-aktivitet, er den slukket i lommen, så den ikke forstyrrer.
  • Er man af gode grunde nød til at foretage et opkald, bør man ”gå væk” så det ikke virker generende.
  • For et barn er en mobiltelefon en hurtig genvej til SMS/opkald når der er problemer. Fx på lejre og ture er det ikke acceptabelt for vore ledere, hvis børnene kommunikerer med forældrene, hver gang der er en lille konflikt. Det er umuligt at styre, og forældrene må have tillid til, at vi kontakter dem og forklarer den rette sammenhæng, hvis der har været en episode. Det er vigtigt at børnenes forældre i sådanne situationer ikke forsøger at løse disse uden kontakt til vore ledere.

Ved konkrete arrangementer og lejre, kan der være fastast særlige mobilregler, der kan afvige fra ovennævnte.

Facebook & andre sociale medier

Anvendelse af sociale medier er stigende og for mange af vore medlemmer og kontaktpersoner en naturlig del af hverdagen.

Vi er i FDF Vester Hassing bevidst om, at kommunikation på disse medier kan ske uden nogen mulighed for kontrol og sanktionsmuligheder. Overordnet gælder vore samværsregler også på de sociale medier.

Som ledere anmoder vi ikke om venskaber på f.eks. Facebook med de børn, vi har ansvaret for. Accepteres en anmodning fra en, vi har ansvaret for, gælder samværsreglerne stadig, og vi vil også gennem de sociale medier leve op til FDF’s værdigrundlag. Det anbefales, at barnet tilføjes FDF Vester Hassings Facebook gruppe i stedet.

FDF Vester Hassing har en fælles Facebook-gruppe. Denne anvendes som supplement til vore øvrige kommunikationskanaler til bl.a. generel information, oplæg og billeder fra afholdte FDF-aktiviteter. Siden anvendes ikke til spørgsmål og diskussioner eller klassespecifikke informationer. De enkelte klasser kan efter behov oprette særlige klassemålrettede grupper.

Sejlads

Sikkerhedsinstruks sejlads for FDF Vester Hassing kan læses her.