Alle FDF-kredse skal hvert år holde et årsmøde. Et demokratisk forum, hvor kredsens medlemmer mødes og taler om kredsens liv og vælger et flertal til kredsbestyrelsen. Kredsbestyrelsen er kredsens øverste organ. På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til kredsbestyrelsen. Medlemmer under 15 år skal dog lade sig repræsentere af en af deres forældre.

Se regler for årsmøde i FDFs vedtægter § 8