Hos FDF Viborg 3. kreds holder vi ikke bare ugentlige møder. Vi er også med på både lokale, nationale og internationale lejre. Vi har en aktiv bestyrelse og en række arrangementer, hvor både ledere, bestyrelse og forældre hjælper til.

Årsmøde

Hvert år i februar holder kredsen et årsmøde for alle kredsens ledere, bestyrelsen og forældre. Til årsmødet finder vi også nye medlemmer til kredsens bestyrelse.

Læs mere om årsmødet her

Spillopper

Kredsen deltager i spillopmagerindsamling i Viborg en weekend om måneden. Som forældre til et barn i kredsen, forventes det, at du deltager i indsamlingen, som indtjener rigtig gode penge til aktiviteter i kredsen.

Kredsweekend

En-to weekender om året tager hele kredsen på lejr sammen. En gang i efteråret og en gang i foråret.

På en kredsweekend er der god tid til at synge sange fra March og Lejr, øve en sketch til lejrbålet, være på opgaveløb og meget mere.

Sommerlejr

Hvert år tager hele kredsen på en fælles sommerlejr over 3-5 dage. Lejren ligger oftest den første uge af sommerferien.

På en sommerlejr er der tid til spændende aktiviteter både dag og nat, lejrbål og masser af hygge.

Lodsedler

I løbet af efteråret sælger vi lodsedler. Det er lodsedler fra FDF´s landslotteri, hvor man kan vinde mange flotte præmier. Både børn og voksne hjælper til, når der skal stemmes dørklokker.

Landslejr

Hvert femte år tager alle de ældste FDF´ere i Danmark på én stor lejr sammen. Landslejren er for væbnere (5. klasse) og opefter. Lejren foregår på FDF´s lejrområde Sletten ved Julsø nær Silkeborg og varer 10 dage.

Den næste Landslejr finder sted 2021

Udlandsturer

Med jævne mellemrum arrangeres der lejre til udlandet.

Senest har kredsens væbnere været på lejr 10 dage i Schweiz.

Lejre

At tage på lejr er en vigtig del af det at gå til FDF. Både de mindste puslinge og de store væbnere tager på lejr i løbet af en sæson.

En lejre kan have en enkelt overnatning eller vare op til flere dage for de ældste klasser i FDF.

På lejr kan vi være af sted med vores hold fra kredsen eller sammen med andre FDF´ere fra Viborg, vores landsdel eller andre steder i Danmark eller verden.

Missionsprojekt

En del af FDF er også at hjælpe andre. Det gør vi b.la. gennem FDF´s missionsprojekt.