Medlemsskab

Hvis du vil være medlem så mød op til et af vores møder eller kontakt kredsleder Michael Hjorth.

Forbundsskjorte

I FDF har vi vores forbundsskjorte på, når vi mødes. Når du er blevet medlem kan du købe en i vores butik. Du kan også være heldig og finde en brugt via vores opslagstavle i kælderen eller via kredsens facebookside.

FDF Butik

Med jævne mellemrum kan du købe skjorte, March og lejr, dolke og meget andet spændende FDF grej kredsens egen lille butik.