Kredsleder

Henriette Løgstrup

23 95 13 70

hlgstrup@gmail.com

Formand

Nikolaj Schmidt

Tlf: 22 76 03 36

Mail: nsc@ensure.dk

Kredskasserer

Jørn Aarøe

Tlf: 20 28 06 47

Mail: jaa@slf.dk

Bestyrelsesmedlem

Hans Christian Lausten

Bestyrelsesmedlem

Morten Johanneson

Bestyrelsesmedlem

Asbjørn Dyngby

Ledelse

Kredsens daglige ledelse varetages af en kredsleder, der i samarbejde med de øvrige ledere arbejder selvstændigt under ansvar over for kredsens bestyrelse.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er ansvarlig for, at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med FDFs formål og vedtægter og på økonomisk forsvarlig vis. Bestyrelsen mødes nogle gange om året og konstitueres hvert år når der er valgt medlemsrepræsentanter.