Historie

FDF blev startet d. 27 okt. 1902 på Frederiksberg, af Holger Tornøe, som var arkitektstuderende og søndagsskolelære og teologistuderende Ludvig Valentiner.
de kaldte det dengang FDF (frivillig drengeforbund Frederiksberg) hvor det i dag står for Frivillig drenge forbund -FDF.
Formålet var dengang at give Frederiksbergs drenge en solid grobund og et fællesskab at vokse i, selvfølgelig ud fra de kristne dyder. Men efterhånden som der kom flere og flere unge med i bevægelsen, begyndte byer i resten af landet at vise interesse for de aktiviteter og værdier bevægelsen stod for, og snart blev der oprettet afdelinger, eller "kredse", i Aarhus, Aalborg, København, Vejle, Kolding, Odense og Esbjerg.
FDF udviklede sig og i 1905 købte FDF Frederiksberg et stykke grund ved Jægerspris. Dette område blev til Landkolonien Jomsborg, og kom til at danne basis for et koncept opfundet af Holger Tornøe, nemlig sommerlejren. Rundt om i landet begyndte de andre FDF-kredse at opkøbe lignende områder tæt ved vandet, bl.a. Klinteborg ved Holbæk, Olufsborg ved Horsens Fjord og Bogensholm på Mols.

I 1910 kom Spejderbevægelsen fra England til Danmark, de kom med udeliv og madlavning over bål, hvilket ikke var noget FDF´erne gjorde - Her var kernedyderne kristendom, gymnastik og de årlige sommerlejre. Men dette ændrede sig i 1919 hvor man fulgte med spejderne, men drenge under 13 skulle stadig kun gå op i de gamle kerne dyder.

i 1926 blev det første Marselisborglejr afholdt (som var forløberen til det vi i dag kalder Landslejr, på denne lejr deltog 2600 mennesker - idag er vi 11500 deltagere på Landslejr. overskudet fra denne lejr gik til at opkøbe 14 tømmer land ved Julsø, hvor vi i dag holder vores Landslejre.

Da Nazityskland besatte Danmark d. 9. april 1940 betød det, at den planlagte Marselisborglejr i 1942 blev aflyst. Til gengæld blev der afholdt "bavnelejre" rundt omkring i landet, hvor 10.000 væbnere deltog. Ydermere deltog mange FDF-ledere også i modstanden mod besættelsesmagten, og 11 ledere mistede livet som følge at modstandskampen mod Nazityskland. Disse 11 ledere har fået en mindesten på FDF Friluftscenter Sletten.
Som følge af 2. Verdenskrig blev Sydslesvig okkuperet af briterne i de følgende år, hvilket førte til bedre kår for de dansksindede. I 1946 oprettedes den første sydslesvigske kreds i Tønning (Tönning på tysk) og senere en række andre kredse i Sydslesvig (Tyskland), hvor dansksindede har kunnet være med til de samme nationale aktiviteter som deres brødre nord for grænsen. I dag hører de sydslesvigske kredse under landsdel 5, dvs. Syd -og Sønderjylland.


I 1952 blev Frivilligt Pige Forbund FPF stiftet den 5. juni. FPF blev grundlagt af Signe Larsen og Willy Gravesen. Den første FPF-kreds kom til at ligge i Vanløse, hvor FDF's K19 Vanløse (K19 er en forkortelse af København's 19 kreds) allerede fandtes. I 1956 afholdt FPF deres første landslejr på Sletten, det stykke land FDF havde opkøbt ved Julsø. I 1960 rundede FPF's medlemstal de 3.000, mens FDF i 1958 havde nået 33.000 medlemmer.

I årene 1955-1957 opkøbte FDF mere og mere land ved Julsø, og i 1957 købte man 160 tønder land og gården "Æblegården" for 155.000 kr. og dermed var grunden lagt for at flytte Marselisborglejren i Aarhus til Sletten i 1967. I 1969 indviede FDF, FPF, samt FDF-Samvirket Silkeborg Højskole, der den dag i dag er ejet af FDF. Samtidig begyndte man at lave efterskoler i FDF's billede. I dag er Pederstrup Efterskole,Kongeådalens Efterskole, Midtsjællands Efterskole og Hardsyssel Efterskole fungerende FDF-Efterskoler.
I 1974 blev FDF og FPF lagt sammen til én organisation: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF/FPF. Medlemstallet talte på daværende tidspunkt 36.000. I 1994 blev forkortelsen lavet om til FDF, dog uden at ændre de fulde navn. Den 27-28 oktober 2012 fejrede kredse landet over FDF's 110 års fødselsdag.