FDF Arresøens Kanocenter dataansvar

Denne privatlivspolitik oplyser om, hvordan vi behandler medlemmernes og lejernes personoplysninger. Grundlæggende indhenter og behandler foreningen kun personoplysninger, som er nødvendige for at sikre foreningens drift, og oplysningerne slettes, når de ikke længere er relevante. Politikken er gældende fra 25. marts 2019.

Kontaktoplysninger

Det er den til enhver tid siddende formand for foreningen, der er endelig dataansvarlig, men ansvaret for det daglige arbejde med personoplysningerne kan uddelegeres. Formanden er kontaktperson i spørgsmål om behandlingen af persondata. Andre medlemmer af bestyrelsen vil også kunne kontaktes, om nødvendigt.

Behandling af personoplysninger

Foreningen anvender alene almindelige personoplysninger, som er nødvendige for foreningens drift, Det drejer sig om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Derimod registrerer vi ikke personfølsomme oplysninger eller CPR-numre.

Indsamling af personoplysninger

Vi får oplysningerne ved reservationer af foreningens grej.

Formålet med registrering og behandling af personoplysninger

Formålet med indsamling og brug af personoplysninger i foreningen er, at vi skal have en effektiv forvaltning, herunder opkrævning af leje af grej og udsendelse af information om foreningens aktiviteter. Behandling af personoplysninger er udelukkende motiveret af almindelige foreningsinteresser.

Samtykke

Behandling af almindelige persondata af den karakter, som anvendes i foreningen, kræver ikke samtykke fra de enkelte lejere. Vi vil derfor alene søge om samtykke i tilfælde af, at persondata overvejes anvendt til andre formål end de ovenfor angivne.

Opbevaring af oplysningerne

Oplysningerne findes som et Excel dokument, hvortil formand, kasserer og materielforvalter har adgang. Computerne, hvorpå dokumentet ligger, er password beskyttede.

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Grundlæggende opbevarer og behandler foreningen kun personoplysninger, som er nødvendige for at sikre foreningens drift, og oplysningerne slettes, når de ikke længere er relevante. Personoplysninger slettes senest efter 2 år. Faktura og bilag til regnskabet gemmes på papir i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.

Brud på datasikkerheden

Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteres, sker der anmeldelse til politiet og til Datatilsynet.

Medlemmernes rettigheder

Medlemmerne har ret til at blive oplyst om behandlingen af persondata, til indsigt i egne personoplysninger, og til at berigtige eventuelle fejl.

Revidering af privatlivspolitikken

Foreningen vil om nødvendigt foretage ændringer i privatlivspolitikken fra tid til anden, og i den forbindelse ændre dateringen. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik findes på foreningens hjemmeside.

Godkendt på bestyrelsesmøde den 25. marts 2019