Kunne I tænke jer at gøgle?

Så har FDF Landsdel 3 udstyret - det gælder bare om at komme i gang !!

FDF Landsdel 3 råder over to store transportkasser med en hel del lækkert gøglerudstyr, som alle kredse i landsdelen kan låne til forskellige events, klassemøder, kurser osv. Udstyret dækker bredt, så der er mulighed for at opleve gøgleriets mange sider og samtidig lære en masse om gøgleri.

Én ting er i hvert fald helt sikkert, der er lagt op til mange sjove oplevelser.

Det er GRATIS at låne gøglerkasserne. Kredsen skal blot forpligte sig til at erstatte det udstyr, som evt. måtte forsvinde under udlånet eller direkte gå i stykker - her ses dog bort fra almindelig slitage.

Gøglerkassernes udlån administreres af Gitte Holm, FDF Sunds, 30701165 og kasserne har hjemme i kredshuset "SPUNK" i Sunds.

Ved udlån skal kredsen selv sørge for transport fra og til kredshuset i Sunds - enten ved at man selv sørger for at få kasserne kørt fra og til Sunds - eller ved at man aftaler med Gitte at få kasserne sendt til kredsen med fragtmand på kredsens regning. I alle tilfælde skal kredsen bekoste transporten både frem og tilbage.

Gøglerkasserne kan lånes for en periode af én eller flere hverdage, en weekend eller en hel uge. Under særlige omstændigheder kan udlånet strække sig over op til max. 2 uger i sammenhæng, hvis kredsen f.eks. vil arbejde med gøgleri som et længerevarende tema - f.eks. op til et særligt arrangement.