Dette er de samværsregler som FDF Stenlille-Ugerløse har bestemt skal gælde for alle arrangementer, hvor det er FDF Stenlille-Ugerløse, der står som arrangør, ugelige møde og lejr m.m.

Samværsreglerne er lavet for at forebygge mod ethvert overgreb på børn og unge. Men reglerne er også lavet for at tage hensyn til den enkelte FDF’er og dennes personlige grænser, som kan variere meget fra deltager til deltager.

Det er kort sagt de spilleregler vi leger efter i FDF Stenlille-Ugerløse. Og kan vores leder ikke så inde for dette kan de ikke være den del af kredser.

Samværsregler som PDF