Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er blandt andet friluftsliv, musik og leg.

Egeris FDF’s Formål

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, sang, leg og lejrliv. Vigtig er også at menneskets personlige identitet udvikles bedst i samspil med andre. Vi tror på at den lange række af færdigheder der læres gennem FDF, er vigtig i det videre liv.

Hej vi har Møde Hver Tirsdag

0-3. klasse møder kl 16-17.30 

Fra 4. klasse og op kl 18.00 -19.45

Vi har møde i
Kredshuset på Brårupvej 126.
KOM OG VÆR MED

Bliv leder

Lederne i FDF er den vigtigste person for børnene og er afgørende for, at børnene får en god oplevelse i FDF.

Men det er ikke kun børnene, der får noget ud af, at du er frivillig leder. Som leder får du selv mange gode oplevelser, et tæt fællesskab, praktiske ledelseserfaringer og mulighed for en bred lederuddannelse. Det viser sig i praksis både at pynte på ethvert CV og give erfaringer, der kan udnyttes i mange jobs i erhvervslivet.

FDF tilbyder dig hele tiden uddannelse til at blive bedre som leder. Det gælder både de bløde værdier omkring pædagogik og holdninger og de mere konkrete som aktiviteter til møder og lejre. Uddannelsen er i høj grad praktisk orienteret, og den vigtigste uddannelse er da også den, der finder sted i dagligdagen i kredsen; sammen med børnene og de andre ledere.

Har du lyst til at blive leder hos os, så send en mail til kredslederen.

 

FDF - eventyret begynder her

 

Velkommen til FDF Egeris. I FDF Egeris bygger vi huler, hører historier, klatrer, spiller teater, leger og sejler i kano, og meget mere. Vil du være med?