Møderne holdes som udgangspunkt i

FDF Kredshuset
Bornholms Allé 2
9900 Frederikshavn

Post til kredsen sendes til vores kasserer

Heidi Dannesbo
Jyllandsgade 64
9900 Frederikshavn
kassererfrh@FDF.dk

Økonomi

Kredsens bankkonto 8090 0001200008
Kredsens Mobile Pay 47998 Kontingent
95134 Lodsedler
Udgiftsrefusionsbilag
(Incl. off. transport)
Befordringsrefusionsbilag
(egen bil)

FDF Kredshuset

FDF Kredshuset er vores eget hus, som vi bruger til de fleste af vores møder.
Her er aktivitetshal, bålhytte og masser af plads både ude og inde

Drengeborg

Drengeborg er vores lejr, som ligger i Aalbæk mellem Frederikshavn og Skagen.

Se mere på Drengeborg.dk