FDF Hjortshøj - historie og traditioner


FDF Hjortshøj/Egå blev oprettet den 12. maj 1965. Dengang var FDFerne drenge, FPFerne piger. I oktober 1966 blev pigekredsen FPF Hjortshøj/ Egå oprettet. Begge kredse tog på sommerlejre, havde klassemøder, tog på vandreture, præcis som vi kender det i dag.

Fælleskredsen FDF/FPF Hjortshøj
I 1975 blev Hjortshøj- og Egåkredsene delt op, og den 15. oktober samme år blev fælleskredsen FDF/FPF Hjortshøj oprettet med Anne Marie Munkholm som formand.

Kredsen havde intet fast tilholdssted endnu. Møderne blev i en periode afholdt på skolen, en periode i på lokalcentret. Der blev søgt med lys og lygte, fremgår det at de gamle mødereferater . Bl.a. var bestyrelsen meget interesseret i området nord for skolen, hvor der i dag skal være multihus.

En vandrekirke på Virupvej 15?
Men endelig i starten af firserne var der håb. En gård skulle rives ned på Virupvej, der blev ansøgt ved kommunen om at leje grunden, og i 1985 fik kredsen et enestående tilbud om kvit og frit at overtage en vandrekirke fra Helligånds sogn i det nordlige Århus. Kirken blev pillet fra hinanden - stykke for stykke - og transporteret til Virupvej 15 på blokvogne, hvor den som bekendt står i dag. Den 2. maj 1987 blev der holdt indvielse, og en ny periode i kredsens historie kunne begynde.

25 års jubilæum i 1990, 40 år i 2005 og 50 år i 2015.
I 1990 afholdt kredsen sit 25 års jubilæum med stor festivitas, regnet fra den dag i 1965, hvor den daværende FDF-kreds blev oprettet. I år 2005 blev de 40 år fejret. Her indbød FDF alle børn og voksne til stor fødselsdag. Omkring 150 børn og et stort antal voksne mødte op. Om aftenen var der fest for alle tidligere ledere og bestyrelsesmedlemmer. En forrygende dag!

Et nyt kapitel
Efter et par år i 90'erne med svingende medlemstal, med 1994 som lavpunkt med 30 medlemmer, begyndte det så småt at stige i det nye årtusind. I 2001, landslejråret, nåede kredsen et foreløbigt højdepunkt med 93 medlemmer, og i 2007 nåede vi en magisk grænse! 102 medlemmer! Det betød, at daværende Forbundssekretær for Landsdel 4, Jacob Zacharias Larsen, kom forbi med is til hele kredsen på sommerlejren i 2008. En stor dag for alle børn og unge i kredsen.

Mens Århus er vokset er kredsen med. Vi er per optællingen i 2017, 196 medlemmer og er således på FDFs liste over storkredse. Kredsen har siden 00'erne tiltrukket flere og flere studerende til at være ledere i kredsen inde fra Århus Midtby, og næste kapitel bliver at fortsætte med at være en attraktiv kreds for studerende og en spændende kreds at være FDFer i.

Årets gang i FDF.
FDF starter ud med klassemøderne i august måned. I slutningen af oktober måned afholdes efterårslejr, løvfaldstur, og ved juletid holder vi afslutning for børnene i Hytten, går i fakkeloptog op til kirken sammen med forældrene til en hyggelig og stemningsfuld julegudstjeneste. I starten af januar er der nytårsopstart, og fastelavn arrangerer kredsen i samarbejde med menighedsrådet.

Sommerlejren - årets absolutte højdepunkt for en FDFer!
Hvert år tager FDF Hjortshøj af sted på sommerlejr. Ofte er det på en kredssommerlejr hvor hele kredsen tager sammen på lejr. Her kan der være et tema, for eksempel sørøvere, Harry Potter, gode fortællinger eller noget i den stil. Sommerlejren er det absolut fedeste ved at være FDFer. Det er her du rigtig møder alle de skøre ledere, onkler og tanter (Det er dem der laver vores mad). Ca. hvert andet år tager væbnere og ældre på deres egen tur.

Liste over sommerlejre siden 2000

2000: Bogensholm
2001: Paradislejren (Tema: Kampen mod intetheden)
2001: Landslejr (Tema: Kampen mod intetheden)
2002: Bogensholm (Tema: FDF gennem 100 år)
2003: Bogensholm (Tema: Harry Potter)
2004: Møgelø (Tema: Piratlejr)
2005: Norgestur
2005: Fjeldholmlejren (Tema: De gode fortællinger)
2006: Skovhuset v. Ryomgård (Tema: Agentlejr)
2006: Landslejr (Tema: Nye sider)
2007: Klitten v. Sæby (Tema: Cowboylejr)
2008: Wig-Wam Hytten (Tema: Ridderlejr)
2008: Østrigstur
2009: Lejrgården Dollerup (Tema: Hollywoodlejr)
2010: Olufsborg (Tema: Eventyrlejr)
2010: Østrigstur
2011: Mølkjær (Tema: Zambia)
2011: Landslejr (Tema: Professor Pascal)
2012: Det Ny Sletten (Tema: Asterix og Obelix)
2013: Udlandstur - Schweiz
2014: Møgelø (Tema: Piratlejr)
2015: Daneborg (Tema: Pippi Langstrømpe-lejr)
2015: Udlandstur - Slovenien
2016: Katthuset (Tema: Legens Ø)
2016: Landslejr (Tema: Legens Ø)
2017: Det Ny Sletten (Tema: Brødrene Løvehjerte)
2018: Mølkærlejren (Tema: Cowboylejr)
2018: Hardangervidda (Norgestur med Landsdel 4 (Væbnere og op))
2019: USA-tur (for Seniorer)
2019: Klitten v. Sæby (Tema: Momo og Tidsrøverne)

Liste over kredsførere/ledere siden kredsens start

1965-1967: Anker Nørgaard (FDF)
1968: Jørgen Filstrup Petersen (FDF)
1966-1968: Gerda Buchwald Andersen (FPF)
1969-1973: Kirsten Schandorff
1974-1975: Helle Nielsen
1976: John Bundgaard og Hanna Alexandersen
1977: John Bundgaard
1978: Andreas Holbæk
1979-1980: Jørgen Pedersen
1981-1985: Tove M. Pedersen
1986: Hanne Meldgaard Andersen
1987-1988: Dirch Sørensen
1989: Lene Pedersen
1990-1992: Mogens Holm
1999-2001: Troels Søgaard Pedersen, Preben Sørensen og Anne Kathrine Hindø Lings
2001-2003: Troels Søgaard Pedersen
2003-2004: Lars Jessen, Kirsten Pedersen og Morten Springborg Pedersen
2005-2014: Lars Jessen og Morten Springborg Pedersen
2015-2018: Emma Vang Theodorsen, Rune Kløve Junge og Morten Springborg Pedersen
2018-2020: Rune Kløve Junge og Morten Springborg Pedersen
2020-: Emma Vang Theodorsen, Rune Kløve Junge og Morten Springborg Pedersen

Liste over formænd siden kredsens start

1965: Knud Buhl (FDF)
1966-1971: Hanna Rasmussen
1972: Jens V. Gottlieb
1973-1974: Willy Sørensen
1975: Viggo Krogh
1976-1977: Anne Marie Munkholm
1978: Jens Chr. Jakobsen
1979: Andreas Holbæk
1980: Jens Chr. Jakobsen
1981-1987: Per Rasmussen
1988-1989: Hans Madsen
1990-1992: Leif Petersen
1993-1998: Fritz Pedersen
1999: Mogens Holm
2000-2006: Jens Sønderbæk
2006-2010: Erling Kusk
2010-2013: Niels Toke Helbo
2014-nu: Jan Kølbæk