Samvær

 • Ledere inviterer ikke enkelte børn med sig hjem privat.
 • Til møder og på ture er der altid mindst 2 ledere tilstede. Og såfremt det er muligt, skal de være af forskelligt køn.
 • Drenge og piger sover hver for sig, med mindre der er ledere tilstede (f.eks. ved overnatning på høloft eller i bivuak).
 • Ledere skal ikke have ene-ansvaret for en gruppe børn.
 • Alle medlemmer skal til enhver tid respektere hinandens grænser, herunder også den enkeltes blufærdighedsgrænse.
 • Såfremt ifald at et overgreb/krænkelse finder sted, skal den udarbejdede handlingsplan følges.
 • Disse retningslinier er gældende for alle medlemmer i FDF Høje Taastrup, herunder også børn imellem, ledere imellem samt børn og ledere imellem.
 • Retningslinjerne samt handlingsplanen skal forelægges for alle nye ledere, andre voksne samt unge over 18 år som er med i kredsen.

Handlingsplan

 • Ved mistanke, skal denne efterprøves/diskuteres med de andre ledere.
 • Skriv ned hvad du har set og hørt - en saglig begrundet mistanke bygger på konkrete iagttagelser.
 • Kontakt formanden og kredslederen.
 • Overvej situationen grundigt.
 • Søg anonym vejledning hos politiet, i socialforvaltningen eller i en af de statslige rådgivninger.
 • Orienter den mistænkte, tag evt. en samtale i ledergruppen hvor den mistænkte er til stede.
 • Ved en begrundet mistanke (skøn) skal sagen politianmeldes.
 • Orienter barnets forældre, også om rådgivningsmuligheder.
 • Tag stilling til om den mistænktes fortsatte virke i kredsen.
 • Undgå panik, bed om støtte udefra.
 • Neutral information til kredsens forældre.
 • Forberede os på at møde pressen - der udvælges en repræsentant til at forestå dette.