Kredsledermøder

Hvert år afholder Landsdelsledelsen 3-4 kredsledermøder.

Kredsledermøderne er for alle Kredsledere i Landsdelen. Det er tænkt som et sparringsforum for nuværende kredsledere. Møderne er ofte bygget op som med fælles aftensmad, et inspirationsoplæg eller uddannelesoplæg, debat og åbent punkt hvor kredslederne kan byde ind.

Kredsledermøderne er lukkede møder for at skabe et trykt forum hvor kredsledere kan vende de udfordringer og problematikker man står med i det daglige arbejde i rollen som kredsleder.

Lidt om Landsdelsledelsen

Landsdelsledelsen vælges for 2år af gangen. Det er kredsene i landsdelen der vælger. Landsdelsmøderne afholdes i feb. / marts. måned (Ulige år).
Har man gode forslag, ønsker eller ideer til de fælles aktiviteter der sker i Landsdel 4, er man mere en velkommen til at kontakte ledelsen.

Landsdelen ledes af en landsdelsledelse,
der består af 3-5 medlemmer valgt af landsdelsmødet. Antallet af medlemmer i landsdelsledelsen fastlægges
af landsdelsmødet. Landsdelsledelsens medlemmer skal være medlemmer af FDF.

Har du spørgsmål til Landsdelens arbejde eller ønsker du at være med i et udvalg, er du altid velkommen til at kontakte Landsdelsledelsen.

Jan Olav Skogøy - Landsdelsleder

Tel: 31 54 00 53

Mail: jan@skogoy.dk

Niels Mathisen - Kasserer

Tel: 40 54 87 06

Mail: Mathiesen@fdf.dk

Katrine Benée - Medlem

Tel: 61 44 07 03

Mail: kbenee@FDF.dk

Jakob Hvidbjerg Olsen - Medlem

Tel:51 94 25 25

Mail: Jakobolsen1999@gmail.com

Frank Jensen - Medlem

Tel: 20 62 14 91

Mail: franktjensen@gmail.com