Bestyrelsen vælges hvert år i juni på medlemsmødet i forbindelse med sæsonafslutningen. Valgperioden er to år.

Bestyrelsen i FDF Silkeborg 1. kreds er konstitueret således:

Søren Sønderbo Andersen (formand) tlf. 42 20 26 91 mail: ssa_silkeborg1@fdf.dk,

Flemming Frøsig KCHistensen (kasserer) 20 51 75 49

mail:ffc@fdf.dk

Repræsentant fra kredsledelsen: Karin Biering, Dorthe Markvart Nielsen deltager som observatør.

Repræsentant fra sognet: Kristian Dissing

Medlemsrepræsentanter: Jesper Karbo (far til Carl, væbner) Rune Eyermann (far til Vita, seniorvæbner og Ellen, senior) Anders Aaboe (leder), [Vakant] (senior)

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand og kasserer. Øvrige medlemmer har forskellige ansvarsområder.

Fælles for hele bestyrelsen er, at den har det overordnede ansvar for, at kredsen lever op til FDFs formål og drives økonomisk ansvarligt.

Det er bestyrelsen, der tager initiativ til pengeskabende arrangementer, som f.eks. salg af lodsedler, julekalendere og julebazar i Mariehøj sognehus, som alle er vigtigste indtægtskilder for kredsen.

Læs mere om kredsens demokrati og årsmøde under punktet demokrati

Her ses bestyrelsens sammensætning i diagramform

Kontakt bestyrelsen

Kan kontaktes via formanden eller på mail: kontakt@fdfsilkeborg1.dk