TIL MØDERNE:

Juni 2021:

Vi kan mødes og afvikle FDF møder med børn og unge med op til 100 personer i hver gruppe. Der må gerne mødes flere grupper samtidigt, så længe de holdes fysisk tydeligt adskilt. Dette sikres ved at klasserne anvender udendørsområderne i lokalområdet, og skiftes til at være på tur.

Møderne vil foregå udendørs, det er dog muligt at benytte toilettet indendørs, hvis man er i nærheden. Hver klasse tildeles et bestemt toilet, og kontaktpunkter afsprittes mellem hvert hold. Der anvendes papirhåndklæder.

Vi kan bruge kredshuset, men eftersom vores største lokale pga arealkrav max. må bruges af 17 personer (34 siddende), har det ikke den store betydning for de fleste klasser.

Bålhuset og kanoskuret med åben port og dør betragtes som udendørs areal.

Ved aktiviteter tilstræbes det at holde 1 meter afstand, 2 meter ved sang, råb og instruktion.

Ved ankomst spritter alle hænder af, og derudover medbringer lederne håndsprit til aktiviteter, samt desinfektionsspray til udstyr som deles af flere.

Hverken børn eller ledere må komme til FDF hvis de ikke er raske eller venter på svar fra Coronatest som nær kontakt.

Hvis vi får kendskab til at et barn eller en leder har været til FDF og efterfølgende er testet positiv, giver vi besked på mail til alle forældre til børn på den pågældende klasse, også selvom ingen måske kan defineres som nære kontakter ud fra et forsigtighedsprincip. Den smittedes identitet vil ikke blive oplyst.

Lederne opfordres til hyppig testning, i lighed med personer med fysisk fremmøde på arbejdspladser.

PÅ LEJR

Coronaretninglinjer juni 2021, gældende for lejren i uge 27

Ansvarlige

Den overordnede ansvarlige for efterlevelse af nedenstående regler, er Karin eller den aktivitetsansvarlige.

Derudover udpeges der dels en ansvarlig for rengøring (Elna) og en ansvarlig for at håndtere eventuelle børn som udviser symptomer på Covid-19 (Karin).

Alle voksne deltagere vil have gyldigt coronapas inden afgang.

Organisering

Sommerlejrens størrelse er under 100 personer, som er den maximale gruppestørrelse pr. 21/6 ( Den øvre grænse for udendørs arrangementer er 500 personer, hvilket heller ikke overskrides ved ankomst og afrejse). På lejren sover og spiser man i de samme mindre grupper. Så mange aktiviteter som muligt tilrettelægges udendørs eller andre steder, hvor det er nemmere at holde afstand. Toiletterne opdeles med skilte, så man bruger det samme toilet hver gang. Kø til toiletter forgår udenfor toiletbygningen. Øvrig håndvask, tandbørstning og teenagespejltid foregår ved udendørs vask.

De generelle krav til afstand på 1 meter gælder for aktiviteter. Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v., skal holdes en afstand på 2 meter. Dog kan der være aktiviteter eller situationer, hvor afstandskravet ikke kan efterleves, fx ved leg, trøst og omsorg. I disse situationer er der ekstra opmærksomhed på de generelle anbefalinger omkring hygiejne.

Overnatning

Der overnattes udendørs i telte, som ikke overfyldes. Børnene bliver lagt til at sove med hver anden med ansigtet modsat, altså hoved ved naboens fodende placeret min. 1 meter fra hinanden fra næsetip til næsetip.

Måltider

Vi spiser udendørs i et stort telt ved faste pladser sammen med dem man sover med. Buffeter betjenes af ledere eller tanter og maden serveres på bordene i størst muligt omfang. Mellemmåltider serveres af enten ledere eller tanter.

Hygiejne

Der er stor opmærksomhed på hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte i forbindelse med aktiviteter med bevægelse og fysisk kontakt.

Ved måltider har deltagerne faste pladser, og der er særlig fokus på afvaskning af borde og bænke inden og efter spisning. Ligeledes er der særlig fokus på, at alle vasker hænder før spisning og får afsprittet hænder efter spisning.

Toilet- og badefaciliteter deles af færrest mulige deltagere.

Der benyttes luftblæsere på toiletterne.

Der er særlig opmærksomhed på, at håndsprit ikke håndteres i nærheden af bålaktiviteter.

Tutpersonalet bærer mundbind og handsker ved håndtering af slik.

Rengøring

Fælles toiletter og øvrige kontaktpunkter rengøres mindst to gange dagligt.

Kredsen sikrer sig, ”at rengøringen lever op til kravene for skoler og daginstitutioner i de nationale infektionshygiejniske retningslinjer fra Statens Serum Institut”. Det er en vejledning lavet til et professionelt miljø. For frivillige tolker vi de retningslinjer således:

  • Rengøringen skal sikre, at mængden af snavs og sygdomsfremkaldende mikroorganismer nedbringes i et sådant omfang, at infektioner kan forebygges.
  • Skift ofte klude. Urene klude må ikke benyttes til rene områder og arbejdsopgaver.
  • Oplever man en infektion må ekstra rengøring laves for at bryde smittevejene.

Transport

Afstandskravene for offentlig transport er gældende, når vi skal på lejr. Derfor skal lejrdeltagerne afleveres i bil af forældrene, da dette skaber den største sikkerhed omkring transporten. Vi opfordrer ikke til fælleskørsel

Deltagerne afleveres udendørs.

Sygdom

Skulle der være et barn der udviser symptomer (Tør hoste, feber og almen utilpashed) vil vi isolere barnet med det samme, sammen med en leder. Lederen og barnet vil blive iført værnemidler og lederen vil have fokus på at skabe en så tryg situation som muligt for barnet. Vi kontakter derefter barnets forældre, som hurtigst muligt skal hente barnet og få foretaget en test. Vi vil derudover kontakte myndighederne hotline 32320511 og få rådgivning omkring den konkrete situation.

De børn og voksne som har været i nær kontakt med barnet (de "nære kontakter"), vil ligeledes blive isoleret og forældre vil blive kontaktet og bedt om at hente deres børn. Dette kan potentielt omfatte hele gruppen af deltagere på lejren. https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/naer-kontakt-

Vi vil herefter informere bredt til alle forældre via mail og sms og det vil i mailen fremgå, hvordan vi forholder os til den konkrete situation og hvem I kan kontakte hvis I er bekymrede. Af hensyn til persondatalovgivningen, vil det pågældende barn eller voksnes navn ikke blive oplyst til andre forældre.

Yderligere information

Se evt. yderligere information fra Sundhedsstyrelsen https://coronasmitte.dk/raad-og-regler

(der findes ikke en specifik vejledning der passer på os p.t.)

Og på FDFs hjemmeside: