Som pusling kommer dit barn til at bruge meget tid på at lege - både ude og inde. Vi prioriterer at lave fællesskaber på tværs af alder. I fællesskabet vægter vi værdier som det at skabe relationer, rumlighed og venskaber. Det gør vi gennem løb, når vi laver bål, leger og har kreativt værksted. Vi går på opdagelse i naturen og synger sange.
Vores møder starter og slutter altid på samme måde, så det er genkendeligt for børnene.

Vi bruger vores lukkede facebookgruppe til at informere om invitationer til lejre og evt. ændringer i programmet.
Puslinge og tumlinge holer møde sammen.

Mød lederne for puslingene nedenfor.

Henrik Martinsen

Tlf. 61 65 18 76

Sussie Madsen

Tlf. 27 28 35 42

Camilla Gravgård Madsen

Pia Skårup Kibsgaard

Jacob Eghart

Signe Haagensen

Ledere med noget på hjerte

I FDF står frivillige ledere klar til at byde dit barn velkommen til sjove og fantasifulde aktiviteter hver uge. Alle ledere i FDF er over 18 år, de tager ansvar til de ugentlige møder og har blik for det enkelte barns trivsel i fællesskabet.