Bestyrelse

Forældrerepræsentant

Benjamin Kofoed Henriksen

Michal Holm Olsen

Christian James Milne

Kredskasserer

Christina Hollbøl

Mail: kasserer@fdfk27.dk

Kredsleder

Anette Schjødt Thorsen

Adam Wass

Leder repræsentant

Ann Mia Reinsborg

Senior repræsentant

Ingrid Hollbøl

Karl Schjødt thorsen

Præst

Lars Obel

Tilsynsførende Hesselbjerg

Preben Eerslew

Bestyrelsesformand

Christian James Milne

Tlf. 28348789

Mail: christian.james.milne@gmail.com