Sådan styres kredsen

FDF Nykøbing Sj.'s bestyrelse består af kredslederen, en lederrepræsentant, repræsentant for menighedsrådet, samt 4 forældre repræsentanter. De to af forældrerepræsentanterne er formanden og kassereren.

Kredsleder og lederrep. vælges for 1 år ad gangen, menighedsrådsrep. er "selvvalgt" i form af sin plads i menighedsrådet. Forældrerepræsentanterne vælges på skift for 2 år ad gangen.

Der afholdes 3-4 bestyrelsesmøder om året. Derudover aftales der en masse via vores lukkede Facebook gruppe.

I 2018 vandt vi kommunens FRITIDSPRIS som en aktivitet der gør noget ekstra ordinært og godt for kommunens børn og unge!

Bestyrelsen

Formand Bodil
Kasser Maj-Britt
Kredsformand Dennis
Lederrep. Diana
Menighedsrådsrep. Torben
Forældrerep. Karsten
Forældrerep. Kristian

Generalforsamling

Vi holder forældregeneralforsamling i marts hvert år. Her vælges forældrerepræsentanterne. Kredsleder og lederrepræsentant vælges af lederne selv.

På generalforsamlingen fremlægges regnskabet for det forgangne år samt budget for det nye år. Regnskaberne og budgetterne lægges ud på vores hjemmeside i Arkivet.

Indkaldelsen sendes ud i vores Nyhedsbrev i februar.

Nyhedsbrev

Vi sender Nyhedsbrev ud hver anden måned.

Brevet indeholder oplysninger om kommende arrangementer, vigtige informationer, historier om aktiviteter der har været i kredsen og meget mere.

Nyhedsbrevet sendes automatisk ud til alle medlemmer i mail form. Ønsker man ikke nyhedsbrevet tilsendt, kan man afmelde det. Så skal man bare selv sørge for at holde sig orienteret.

Forældrehjælp

Vi har altid brug for flere hænder! Og har du som forældre lyst til at give et nap med er der masser af opgaver.

Det kan være at hjælpe til ved et enkelt arrangement, kan skaffe et eller andet vi mangler, har lyst til at give kredshytten en omgang hovedrengøring, har hænderen rigtigt skruet på og kan lave lidt håndværker arbejde på hytten eller har lyst til at bruge en uge af din sommerferie på at være madtante eller legeonkel, så hører vi meget gerne fra dig.

Kontingent regler

Man betaler kontingent 2 gange om året - 1/2 og 1/9.

I 2019 er kontingentet 800 kr. om året - fordelt med 400 kr. pr. gang.

Når der opkræves kontingent vil der samtidig blive opkrævet for de mærker, der skal tages det næste halvår. Det beløb svinger derfor pr. gang men ligger i omegnen af 10-50 kr. pr. halvår.

Økonomisk trængte familier kan søge kommunen om fritidspas via barnets skole. Det er en god ide at søge om det først på året, da man risikerer at kommunens pulje løber tør i løbet af året, så de ikke udsteder flere. Har man først fået det gælder det for hele det kalender år.