Frivillighed kræver sammenhold og gode rammer

Bestyrelsen

Formand
Jakob Tophøj
sunil197373@gmail.com
+45 22 20 44 28

Kasserer
Pernille Iburg Brask

Forældre repræsentant
Doris Hartung

Forældre repræsentant
Mikkel ......

Kredsleder
Dan Schøler

Lederrepræsentant
Jacob "Stork" Olesen

Seniorrepræsentant
Simon Tinggaard Årsvold

Du er også velkommen

Dette er også bestyrelsen

Arrangere forskellige aktiviteter for at støtte kredsens arbejde - både ift. kredsens økonomi og for at udbrede kendskabet om FDF i lokalområdet.

Vil du give en hånd i arbejdet, så endelig kontakt formanden eller en anden fra bestyrelsen.

Tak for din opbakning!