Møde hver onsdag

Puslinge (0. klasse) 18.30 - 19.45
1. tumlinge (1. klasse) 18.30 - 20.00
2. tumlinge (2. klasse) 18.30 - 20.00
1. pilte (3. klasse) 18.30 - 20.00
2. pilte (4. klasse) 18.30 - 20.00

Møde hver torsdag

1. væbnere (5. klasse) 18.30 - 20.30
2. væbnere (6. klasse) 18.30 - 20.30
1. seniorvæbnere (7. klasse) 18.30 - 20.30
2. seniorvæbnere (8. klasse) 18.30 - 20.30
Seniorer (9. klasse - 18 år) Efter aftale

Vi mødes i

Brønshøj Sognehus
Brønshøj Kirkevej 4D
2700 Brønshøj

Se på kort

Bliv medlem - klik her

Til medlemmer over 15 år og til forældre.

Invitation til årsmøde i FDF K25 Brønshøj

Mandag d. 7. september kl. 18.30 til 20.00 i sognehuset

Årsmødet er navnet på den årlige generalforsamling i FDF. Formålet med årsmødet er, at medlemmer kan drøfte udvikling af FDF K 25 med bestyrelsen og kredsledelsen, kan træffe beslutninger om kredsens økonomi, kan sætte forslag til afstemning og kan vælge kredsens bestyrelse. Alle medlemmer over 15 år er valgbare til bestyrelsen. På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til kredsbestyrelsen – medlemmer under 15 år skal dog lade sig repræsentere af én af deres forældre. Medlemmer der er fyldt 15 år, men endnu ikke er 18 år, kan lade sig repræsentere af én af deres forældre. Hvert medlem har én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. For nærmere information om valg til bestyrelsen, se FDFs vedtægter §8: www.fdf.dk/vedtægter Du er velkommen til at stille forslag. Hvis de koster mere end 5.000 kr. at gennemføre, skal de sendes til bestyrelse@k25.dk senest d. 31. august. Senest d. 1. september vil regnskab, årsberetning mv fremgå på facebook og på hjemmesiden. Evt. indkomne forslag lægges op inden årsmødet.

Vi glæder os til at se dig til en spændende og indflydelsesrig aften!

Find dagsordenen her

FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra.

FDF er et folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde. I FDF tror vi på, at hvert enkelt menneske er skabt med værdi i sig selv, men først i mødet med andre bliver vi hele mennesker. Gode relationer giver modstandskraft og lærer børn og unge at tage ansvar for andre og værdsætte det forpligtende fællesskab.

Et FDF møde!

Hvad er FDF!

Vil du være en del af vores fællesskab?

Bliv medlem

Økonomisk støtte

Har du brug for at søge økonomisk støtte til dit barns deltagelse på lejre, udstyr eller kontingent, kan du kontakte kredsledelsen på mail: kredsledelse@FDF.dk

Se her hvad der sker på klasserne

Tryk her for at komme direkte til netop din FDFklasse. Her kan du finde halvårsplaner, og information om dine ledere.

Klasserne