Information og kredsens arbejde:

 • Vi formidler til kredsens medlemmer udfordring med klima og hvorfor det er vigtigt at passe på natur og miljø, indarbejdet som en naturlig del af kredsens aktiviteter

 • Vi afholder årlig affaldsindsamling f.eks i fælledparken hvor kredsens medlemmer samler affald

 • Vi kommunikerer primært digitalt og forsøger i størst muligt omfang at begrænse fysiske print på papir

 • Vi køber ikke nye sangbøger hvert år, men udskyder indkøb til landslejr året (hvert 5 år)

 • Vi gennemgår og opdatere hvert år kredsens klima, miljø og bæredygtighedstiltag på kredsens ledermøde og bestyrelsesmøde

Natur:

 • Vi følger fredningsbekendtgørelsen og vejledning for naturpleje af vores hyttegrund på 7500m2 i Allerød.

 • Vi arbejder efter “efterlad ikke nogen spor” og rydder affald op. de steder vi laver lejr eller aktiviteter.

Indkøb og Mad

 • Vi køber altid miljøcertificerede (f.eks Svanemærkede) produkter til rengøring

 • Vi forsøger at prioritere økologisk indkøb af basisvarer, f.eks mel, havregryn, æg, smør og mælk, samt i det omfang det er muligt inden for indkøbsbudgettet.

 • Vi minimere klimaaftrykket i måltider ved f.eks. at undgå de mest klimabelastende kødprodukter (f.eks. oksekød)

 • Vi køber i det omfang det er muligt miljøcertificeret byggematerialer, f.eks. Svanemærket maling og FSC certificeret træ.

 • Vi benytter brandslukningsudstyr i vores hytte, der ikke indeholder PFAS forbindelser

Energi:

 • Vi køber certificeret klimavenlig strøm til vores hytte

 • Vi bruger strømbesparende LED-pærer, der hvor det er muligt i vores hytte

 • Vi slukker lyset i rum, som ikke er i bruger

 • Vi indtænker energibesparende tiltag i forbindelse med renovering af vores hytte

 • Vi opvarmer primært vores hytte med eget brænde i brændeovn og opretholder et bæredygtigt skovbrug på grunden

 • Vi planlægger at minimere strøm til opvarmning ved at anskaffe varmepumpe i stedet fra El radiatorer

 • Vi planlægger at anskaffe ny miljøcertificeret brændeovn med renere forbrænding og udledning af skadelige partikler

 • Vi begrænser vandforbruget i vores hytte, og dermed afledning af spildevand og ressourcer til tømning af samletank

Affald:

 • Vi reducerer madspild, ved at lave mere præcise indkøb og at lederne tager rest mad med hjem fra lejr

 • Vi affaldssortere i kirken

 • Vi affaldssortere glas, metal, batterier, byggeaffald og farligt affald i vores hytte (der er ikke affaldssortering ved hytten, så sorteret affald skal med hjem)

 • Vi affaldssorterer i det omfang det er muligt på lejre og i andre hytter

Transport

 • Vi benytter primært offentlig transport til ture og lejre eller at arrangere samkørsel i biler