Formålet med rygepolitikken er at ingen deltagere eller ledere i FDF Varde udsættes for passiv rygning mod deres vilje, og at ikke-ryger-kulturen fremmes.

Der må ikke ryges indendørs under arrangementer i FDF Varde.

Rygning i det fri skal foregå på en sådan måde, så andre ikke udsættes for tobaksrøgen

Der må ikke ryges i forbindelse med arbejde med børn og unge; heller ikke i det fri.

Det er rygernes opgave at sørge for at cigaretfiltre smides i askebæger.