Hverken lederne, kredslederen eller bestyrelsen er ansatte eller får på anden måde løn for deres store indsats. Alle er med af bare lyst til at skabe gode og spændende tilbud til børn og unge. Ofte er det ikke så få timer endda, der bruges i arbejdet for at børnene skal have det godt, og opleve nogle udfordrende og spændende tilbud.

Lederne i FDF er lige så forskellige som alle andre, men fælles er, at alle har lyst til at give børn og unge gode oplevelser og mod på livet.

Hvis du er mellem 15 og 18 år kan du ud over at være senior i kredsen også hjælpe lederne på et hold. Er du 18 år eller derover, og har du mod på at være leder på et hold, kan vi altid bruge én til!

For at blive hjælper eller leder skal du blot kontakte kredslederen.

Du skal ikke holde dig tilbage, for vi skal nok sørge for din uddannelse via kurser i FDF. Lederflokken står også parat til at støtte dig i det daglige arbejde med børnene.