I landsdelen er der arrangementer til de fleste. Du kan læse mere om de enkelte arrangementer til venstre.

For alle: Landsdel8BÅL

For pilte og op: Sing In

For væbnere + seniorvæbnere: OiO, CH2C

For seniorvæbnere og seniorer: L8 (lederskole)

For ledere: NYE ledere-kursus, Lederdag

For kredsledere: Kredslederaftner på Rysensteen