Sing in er et arrangement for alle i Landsdel 8, der har lyst til at lære de nye sange i March&Lejr at kende. Hvert år mødes vi på Rysensteen for at skråle et par timer.

Sing in finder sted i foråret som regel i løbet af marts.

Arrangementet er fra piltealderen og op.

Man kan altid finde de nye datoer for Sing In på fdf.dk/kalender