Landsdelsleder

Anne Kirstine K. Martin

kjemtrup@fdf.dk

tlf. 25 67 52 01

Vestvoldens netværk

Landsdelsledelsen mødes fire gange årligt i marts, maj, september og november. Hvis du har forslag til dagsordenen, er du velkommen til at kontakte landsdelsleder Anne Kirstine eller repræsentanten for dit netværk.

Landsdelskasserer

Rasmus Nabe-Nielsen

nabe@fdf.dk

Menigt medlem

Rikke Bendix Pedersen

bendix-pedersen@live.dk

Harrestrup netværk

Menigt medlem

Camilla Kaas Frich

camilla@kaasfrich.dk

Nordsjællands netværk