Elliott Ahm

FDF Tårnby

elliottahm@gmail.com

Anna Freja Klarskov

FDF Skovlunde

annafrejaklarskov@icloud.com

Om valg af ungdomsrepræsentanter

Landsdelen vælger ungdomsrepræsentanter (seniorer) senest 13 måneder før landsmødet. Disse valgte repræsentanter skal efterfølgende fremgå af landsdelens hjemmeside. Landsdelsledelsen er ansvarlig for at valget foretages på lederskolen, således at det er seniorer og seniorvæbnere der vælger deres repræsentanter.

Ungdomsrepræsentanterne introduceres til Landsmødet igennem et forløb fastlagt af landsdelsledelsen. Ungdomsrepræsentanterne inviteres til midtvejsmøde i landsdelen, formøde til landsmøde i landsdelen samt landsdelsledelsesmødet lige inden Landsmødet.

Landsdelen afholder alle udgifter for Ungdomsrepræsentanterne i forbindelse med de nævnte møder samt Landsmødet.

Ungdomsrepræsentanterne og suppleanter (fire styk) inviteres til at være med i landsdelens arbejde på lige vilkår med resten af ledelsen, med undtagelse af det juridisk forpligtende.